دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت خانواده و مامايي
فايل هاي آموزشي گروه بهداشت خانواده و مامايي

رديف

عنوان

نوع فايل

دريافت

1

بوكلت مانا غير پزشك

pdf

2

بوكلت مانا پزشك

pdf

3

راهنماي بوكلت مانا غير پزشك

pdf

4

راهنماي بوكلت مانا پزشك

pdf

5

فرم مانا پزشك 2 ماه تا 5 سال

pdf

6

بوكلت چارت كودك سالم ويژه غير پزشك

pdf

7

راهنماي بوكلت چارت كودك سالم ويژه غير پزشك

pdf

8

بوكلت چارت كودك سالم ويژه پزشك

pdf

9

راهنماي بوكلت چارت كودك سالم ويژه پزشك

pdf

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/13
تعداد بازدید:
271
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal