دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح درس و جدول زمانبندي دروس
طرح درس بهداشت و پزشكي اجتماعي 1 (اصول وكليات ارائه  خدمات سلامت)
 طرح درس بهداشت و پزشكي اجتماعي2
طرح درس بهداشت و پزشكي اجتماعي 3
طرح درس بهداشت و پزشكي اجتماعي4 (آمار و روش تحقيق)
طرح درس بهداشت و پزشكي اجتماعي5 (اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران)  
طرح درس آداب پزشكي
طرح درس سلامت دهان و جامعه
طرح درس روش تحقيق (ارشد)1
 طرح درس روش تحقيق (ارشد)2
طرح درسEBM
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/16
تعداد بازدید:
489
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal