دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كتاب جامع بهداشت عمومي

منابع درس بهداشت عمومي جهت امتحان جامع علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي

1-    كليه مطالب مندرج در آخرين ويرايش برنامه ايمن سازي كشوري. (دريافت فايل)

2-   مباحث انتخابي از كتاب جامع بهداشت عمومي چاپ سوم (1392) مندرج در جدول زير:

رديف

مباحث

شروع صفحه

تعداد صفحه

ملاحظات

دانلود فايل PDF

1

كليات بهداشت عمومي

1

6

پزشكي و دندانپزشكي

2

سلامت و بيماري

44

14

پزشكي و دندانپزشكي

3

بهداشت براي همه و مراقبت هاي بهداشتي اوليه

76

12

پزشكي و دندانپزشكي

4

نقش سازمان هاي فراملي در توسعه سلامت

118

16

پزشكي و دندانپزشكي

5

آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

204

18

پزشكي

6

كليات بهداشت محيط

254

26

پزشكي

7

بهداشت حرفه اي

544

9

پزشكي

8

بهداشت دهان و دندان

648

27

پزشكي و دندانپزشكي

9

مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي

774

28

پزشكي و دندانپزشكي

10

مباني و اصول اپيدميولوژي

802

70

پزشكي و دندانپزشكي

11

نظام مراقبت و گزارش دهي

872

16

پزشكي

12

وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري هاي واگير

908

6

پزشكي و دندانپزشكي

13

سطوح پيشگيري

914

22

پزشكي و دندانپزشكي

14

بررسي و كنترل همه گيري ها

1010

14

پزشكي

15

اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي

1140

30

دندانپزشكي

16

جمعيت شناسي پزشكي

1546 تا 1560

14

پزشكي و دندانپزشكي

17

روش هاي پيشگيري از بارداري

1596

26

پزشكي

18

بهداشت باروري

1666

28

پزشكي

19

تغذيه با شير مادر

1744

14

پزشكي و دندانپزشكي

20

رشد و نمو كودكان

1776

16

پزشكي

21

بهداشت بلوغ و نوجواني

1820

15

پزشكي

22

بهداشت روان (كليات)

1906

10

پزشكي و دندانپزشكي

جهت دانلود فايل ها از سايت كتاب جامع بهداشت عمومي از آدرس زير استفاده نماييد:

http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/12/10
تعداد بازدید:
6919
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal