دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فايل ها آموزشي

فايل هاي آموزشي گروه پزشكي اجتماعي

رديف

عنوان

نوع فايل

دريافت

1

 دروس آداب پزشكي 1و 2و 3

Pdf & powerpoint

 

 
 
 

فايل هاي آموزشي گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

رديف

عنوان

نوع فايل

دريافت

1

برنامه ها و فعاليت هاي مديريت بيماري هاي غيرواگير

pdf

2

Programs for non-communicable disease

pdf

3

برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماري هاي مزمن تنفسي

pdf

4

Programmes For Prevention and Control of Chronic Respiratory Diseases

pdf

5

طرح جامع مشاوره ژنتيك: برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي ژنتيك و مادرزادي

pdf

6

Programmes for Prevention and Control of Genetics and Congenital Disorders

pdf

7

برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي عروقي

pdf

8

Programs for Prevention and Control of Cardiovascular Diseases

pdf

9

برنامه هاي كشوري بيماري هاي غدد و متابوليك، پيشگيري و كنترل بيماري ديابت، غربالگري بيماري كم كاري تيروييد نوزادان

pdf

10

National Programme for Diabetes Control and Prevention National Newborn Screening Program for Congenital Hypothyroidism

pdf

11

نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير

pdf

12

Non-communicable Diseases Risk Factors surveillance System

pdf

13

برنامه هاي سلامت دهان و دندان

pdf

14

Oral health In I.R. IRAN

pdf

15

پيشگيري و كنترل پوكي استخوان

pdf

16

Prevention, Diagnosis and Treatment of Osteoporosis

pdf

17

برنامه جامع ملي كنترل سرطان

pdf

18

Cancer in I.R. IRAN

pdf

19

كتاب اصول پيشگيري و مراقبت از بيماري ها، نظام مراقبت بيماري هاي غير واگير، مجموعه دستورالعمل هاي كشوري

pdf

20

برنامه و راهنماي ايمن سازي مصوب كميته كشوري ايمن سازي، ويرايش هفتم

pdf

فايل هاي آموزشي گروه بهداشت خانواده و مامايي

رديف

عنوان

نوع فايل

دريافت

1

بوكلت مانا غير پزشك

pdf

2

بوكلت مانا پزشك

pdf

3

راهنماي بوكلت مانا غير پزشك

pdf

4

راهنماي بوكلت مانا پزشك

pdf

5

فرم مانا پزشك 2 ماه تا 5 سال

pdf

6

بوكلت چارت كودك سالم ويژه غير پزشك

pdf

7

راهنماي بوكلت چارت كودك سالم ويژه غير پزشك

pdf

8

بوكلت چارت كودك سالم ويژه پزشك

pdf

9

راهنماي بوكلت چارت كودك سالم ويژه پزشك

pdf

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/13
تعداد بازدید:
620
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal