دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مراحل دفاع از پروپوزال و پايان نامه
مراحل دفاع از پروپوزال در گروه پزشکی اجتماعی

انتخاب موضوع با استاد راهنما

انتخاب اساتید مشاور 
 تهیه پروپوزال
تایید پروپوزال توسط استاد راهنما
مراجعه به دفتر مدیر گروه پزشکی اجتماعی و هماهنگی روز و تاریخ جلسه دفاع پروپوزال در گروه
دفاع پروپوزال در جلسات شورای پژوهشی گروه

 ثبت نام و ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی

 راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهشی

 
 مراحل دفاع از پایان نامه در گروه پزشکی اجتماعی
تهیه پایان نامه
تایید پایان نامه توسط استاد راهنما
مراجعه به دفتر مدیر گروه پزشکی اجتماعی و هماهنگی روز و تاریخ جلسه دفاع پایان نامه در گروه
مراجعه به دفتر پژوهشی جهت گرفتن فرم ها
دفاع پایان نامه در جلسات شورای پژوهشی گروه
تکمیل اطلاعات پایان نامه در سامانه پژوهشی

 ارائه مدارک لازم به واحد پژوهشی دانشکده پزشکی

 فرم برگ چکیده

فرم کتابخانه ملی

فرم ریز نمرات

فرم تایید استاد راهنما

فرم تایید استاد مشاور

فرم تایید استاد آمار

صورتجلسه هیئت داوران

تعهد چاپ مقاله


راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/19
تعداد بازدید:
607
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal