دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضا شوراي پژوهشي

 

ردیف

اعضای شورای پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی

ایمیل

 

1

 

نام ونام خانوادگی : دکتر محمود وکیلی

مدرک : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

سمت علمی : دانشیار

vakilim52@yahoo.com

2

نام ونام خانوادگی :دکتر مژگان مدرسی

مدرک : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

سمت علمی : استادیار

mdmodarresi@gmail.com

3

نام ونام خانوادگی :دکتر نرجس هزار

مدرک : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

سمت علمی : استادیار

narjeshazar@yahoo.com

4

نام ونام خانوادگی :دکتر محسن میرزائی

مدرک : دکترای حرفه ای MPH

سمت علمی : استادیار

drmmirzaie@yahoo.com

5

نام ونام خانوادگی :دکتر نسیم نمیرانیان

مدرک : دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

سمت علمی : استادیار

 

 

6

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر مسعود میرزایی

مدرک : دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

سمت علمی : استاد

masoudmirzaei@yahoo.com

 

7

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر شکوه تقی پور

مدرک : دکترای تخصصی پاتولوژی

سمت علمی : استاد

shokouh_zahir @ yahoo.com

 

8

 

 

نام ونام خانوادگی :دکترمحبوبه السادات میرزاده

مدرک : دکترای تخصصی داخلی

سمت علمی : استادیار

drmirzadeh@gmail.com

 

9

 

نام ونام خانوادگی : دکتر گیلدا اسلامی

مدرک : دکترای تخصصی انگل شناسی

سمت علمی : دانشیار

g_eslami@ssu.ac.ir

 

10

 

نام ونام خانوادگی : دکتر علی شمس

مدرک : دکترای تخصصی ایمنولوژی

سمت علمی : دانشیار

alis743@yahoo.com

 

11

 

نام ونام خانوادگی : دکتراکرم قدیری

مدرک : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

سمت علمی : دانشیار

 

 

12

نام ونام خانوادگی : فریماه شمسی

مدرک : دانشجوی دکترای آمار زیستی

F.shamsi @ssu.ac.ir

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/19
تعداد بازدید:
237
يزد، احمدآباد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
38367671 - 035
Powered by DorsaPortal