دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پيراپزشكي

طرح درس انگل شناسي و حشره شناسي2- نيمسال دوم 95-94 دانشجويان رشته كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي

طرح درس انگل شناسي1( كرمها)- نيمسال دوم 95-94 دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

طرح درس قارچ شناسي- نيمسال دوم 95-94 دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي

طرح درس انگل شناسي و ميكروب شناسي- نيمسال دوم 95-94 دانشجويان رشته كارداني فوريت هاي پزشكي

طرح درس انگل شناسي و ميكروب شناسي- نيمسال اول94-93 دانشجويان رشته كارداني فوريت هاي پزشكي

طرح درس انگل شناسي و ميكروب شناسي- نيمسال اول94-93 دانشجويان رشته كارشناسي اتاق عمل

طرح درس انگل شناسي2( تك ياخته شناسي)- نيمسال اول 94-93 دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

طرح درس قارچ شناسي پزشكي- نيمسال اول94-93 دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي ترم 6

طرح درس متون انگليسي و ترمينولوژي پزشكي- نيمسال دوم 93-92 دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

طرح درس انگل شناسي1- نيمسال دوم 93-92 دانشجويان رشته كارشناسي علوم آزمايشگاهي

طرح درس انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي- نيمسال دوم 93-92 دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي

طرح درس قارچ شناسي پزشكي- نيمسال دوم 93-92 دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي ترم3

طرح درس قارچ شناسي- نيمسال اول93-92 دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي ترم 6

طرح درس انگل شناسي2( تك ياخته)- نيمسال اول 93-92 دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

درس انگل شناسي 1 (كرم شناسي) - دانشجويان علوم آزمايشگاهي پيوسته - نيمسال دوم 98-97

 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/09
تعداد بازدید:
148
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal