دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي گروه
گروه ميكروب شناسي  دانشكده پزشكي شهيد صدوقي در سال 1362 همزمان با تاسيس دانشگاه دربعنوان بخشي از گروه پاتوبيولوژي  در دانشكده پزشكي واحد علوم پايه ( احمدآباد) تشكيل گرديد.  در سال 1388 گروه ميكروب شناسي از گروه پاتوبيولوژي مستقل گرديد.تعداد اعضاي هيئت علمي گروه 4 نفر  شامل يك نفر دانشيار، 2 نفر استاديار و 1 نفر مربي مي باشد.  1 نفر از اعضاي هيئت علمي گروه رسمي قطعي، 2 نفر رسمي آزمايشي و 1 نفر در حال انجام تعهدات قانوني مي باشند. در اين گروه  1 نفر كارشناس  مشغول بكار مي باشد و 1 نفر كارشناس ارشد باكتري شناسي غير هيئت علمي نيز با اين گروه همكاري مينمايد. رسالت گروه ميكروب شناسي : گروه ميكروب شناسي شامل باكتري شناسي و ويروس شناسي جزو رشته هاي  پايه علوم پزشكي مي باشد. رسالت ما افزودن آگاهي  دانشجويان رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و علوم آزمايشگاهي  و رشته هايي مرتبط در زمينه هاي باكتري شناسي و ويروس شناسي   از طريق  آموزش نظري و عملي  بوده ،همچنين براساس استاندارد هاي قابل قبول و با استفاده از تكنيكهاي رايج آزمايشگاهي جهت  تشخيص بيماري هاي عفوني در خدمت جامعه مي باشيم. اين گروه با جستجوي منابع روز دنيا و انجام تحقيقات و انتقال مؤثر اين اطلاعات از طريق ارائه  يافته هاي تحقيقاتي گروه در سمينارها و كنگره هاي داخل و خارج كشور و انتشار آنها در مجلات علمي - پژوهشي داخلي و خارجي  سعي در شناخت اپيدميولوژيك بيماري هاي عفوني منطقه  و  تعامل مثمر ثمر  با بخشهاي باليني  و مراكز تحقيقاتي دانشگاه  دارد.  برنامه هاي آموزشي گروه ميكروب شناسي :اعضاي گروه  ميكروب شناسي با تدريس دروس باكتري شناسي و ويروس شناسي تئوري و عملي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه در مقاطع  كارشناسي ارشد ميكروب شناسي،دكتري حرفه اي( پزشكي، دندانپزشكي)، تخصصي دندانپزشكي( اندودونتولوژي،تشخيص بيماري هاي دهان ، ترميمي )، كارشناسي( علوم آزمايشگاهي، پرستاري، مامايي ، هوشبري) ، كارداني (علوم آزمايشگاهي ، بهداشت محيط، ، بهداشت خانواده،  بهداشت حرفه اي، مبارزه با بيماريها،  هوشبري، اتاق عمل،  بهداشت دهان و دندان) اعم از روزانه و شبانه همت گماشته و در تربيت كارورزان رشته علوم آزمايشگاهي مقاطع كارداني و كارشناسي فعاليت دارند.   

رسالت گروه:
رسالت هر گروه آموزشي در نظام ارزشي ،علاوه بر تلاش جهت ارتقاء كمي و كيفي در حوزه هاي آموزش و ‏پژوهش و كسب مهارت در عرصه هاي آموزشي و پرورشي و خدمات بايستي در جهت تقويت ابعاد ارزشي نيز همت ‏گماشت. ‏
در نظام ارزشي تنها علم و پژوهش صرف خيلي ممدوح نيست. آنچه ستودني است علم نافع هست و علم نافع يعني ‏اينكه علم در دست انسان صاحب كمال باشد لذا گروه آموزشي ما گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگران ‏راوظيفه خود دانسته و باآموزش هاي لازم و با آشنا كردن فراگيران با روشهاي علمي و پژوهشي آنها را در عرصه ‏خدمتگزاري كارشناسي ممتاز تربيت نمايد و همچنين در بعد تربيت و تخلق به اخلاق حسنه از جديت فروگذاري ‏نكند. لذا اگر دانشگاه كارخانه انسان سازي است و دانشگاه اسلامي دانشگاهي است كه علم و عالم در او عزيز است ‏گروههاي آموزشي رسالتشان اجراي اين تعاريف است كه گروه ما هم رسالتش غير از اين نخواهد بود. ‏
‏ گروه ميكروب شناسي شامل باكتري شناسي و ويروس شناسي است كه جزو رشته هاي پايه علوم پزشكي مي ‏باشند. رسالت ما افزودن آگاهي دانشجويان رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و علوم آزمايشگاهي و رشته هايي ‏مرتبط در زمينه هاي باكتري شناسي و ويروس شناسي از طريق آموزش نظري و عملي بوده ،همچنين براساس ‏استاندارد هاي قابل قبول و با استفاده از تكنيكهاي رايج آزمايشگاهي جهت تشخيص بيماري هاي عفوني در خدمت ‏جامعه مي باشيم. اين گروه با جستجوي منابع روز دنيا و انجام تحقيقات و انتقال مؤثر اين اطلاعات از طريق ارائه ‏يافته هاي تحقيقاتي گروه در سمينارها و كنگره هاي داخل و خارج كشور و انتشار آنها در مجلات علمي - پژوهشي ‏داخلي و خارجي سعي در شناخت اپيدميولوژيك بيماري هاي عفوني منطقه و تعامل مثمر ثمر با بخشهاي ‏باليني و مراكز تحقيقاتي دانشگاه دارد.

اهداف آموزشي : ‏
‏- ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه ‏
‏- ارتقاء كيفيت آموزش ‏
‏- استفاده از وسايل كمك آموزشي بطور كامل ‏
‏- ارائه طرح درس و جدول زمانبندي ‏
‏- پيشنهاد بازنگري دروه اي دراهداف آموزشي متناسب با نياز دانشجويان رشته هاي مختلف طوريكه آموزش- ‏مهارت و نگرش را در بر گيرد. ‏
‏- تلاش جهت تأسيس دوره دكتري‏ ميكروب شناسي
‏- توسعه كمي و كيفي آزمايشگاههاي گروه و تكميل تجهيزات و بروز نمودن آنها ‏
‏- تكميل ظرفيت رديف هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي گروه ‏
‏- تعامل با گروههاي علوم پايه و باليني مرتبط دانشكده و دانشگاههاي ايران و جهان‏
‏- انجام كنفرانس هاي درون و برون گروهي‏
‏- برگزاري همايش هاي علمي سراسري و منطقه اي ‏
‏- سخنراني در كارگاههاي آموزشي كارشناسان آزمايشگاههاي استان ‏
‏- شركت وسخنراني در برنامه هاي آموزش مداوم ‏
‏- استاد راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان رشته هاي  كارشناسي ارشد ميكروب شناسي ، پزشكي و داندانپزشكي
-
ارائه طرح هاي تحقيقاتي در زمينه آموزش پزشكي ‏
‏- شركت اعضاء هيئت علمي در كارگاههاي آموزشي بمنظور توانمند سازي و بروز رساني روش هاي آموزشي
‏ - آموزش اخلاق پزشكي به دانش آموختگان‏
‏ - استاد مشاوري دانشجويان مقاطع مختلف‏
‏ - داير نمودن شعبه هاي استاني انجمن هاي علمي ايران‏اهداف

پژوهشي : ‏
‏ - شناخت اولويت هاي پژوهشي در استان و كشور ‏
‏- انجام طرح هاي تحقيقاتي جهت جستجوي راه حل هاي مناسب براي مشكلات مربوط به اولويت هاي فوق ‏الذكر ‏
- انجام طراي تحقيقاتي بصورت فردي و گروهي جهت بررسي اپيدميولوژيك وحل مشكلات تشخيصي‏ باكتري شناسي و ويروس شناسي بيماريهاي مختلف ‏
‏ - انجام ترجمه و تأليف كتاب در زمينه ميكروبيولوژي 
‏- ارائه مقالات تحقيقاتي در مجلات داخلي و خارجي ‏
‏- تشكيل و شركت در كنگره ها و سمينارهاي داخلي و بين المللي ‏
‏- راهنمايي واحد سمينار دانشجويان ‏
‏- همكاري با مراكز تحقيقاتي مرتبط
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
209
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal