دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي

 


 

 
 بيوشيمي علمي است كه در سطح ملكولي به ماهيت موجودات زنده و همچنين كليه فرآيندهاي حياتي مي پردازد

 بنابر اين زمينه مطالعاتي اين علم تمام موجودات زنده و هدف اصلي آن كشف كليه فرآيندهاي حياتي در سطح ملكولي مي باشد. بخشي از بيوشيمي كه به ساختار و عملكرد بدن انسان توجه بيشتري مي نمايد، بيوشيمي پزشكي ناميده مي شود. بيوشيمي پزشكي خود به دو شاخه عمومي و كلينيكي تقسيم مي شود. بيوشيمي عمومي عمدتا به ساختار و خواص ملكولهاي تشكيل دهنده (بيوملكولها) و همچنين فرآيندهاي حياتي در حال انجام در بدن انسان مي پردازد. بيوشيمي كلينيكي شاخه اي از بيوشيمي پزشكي است كه مطالعات خود را بيشتر بر روي مايعات بدن انسان متمركز نموده و نقش اصلي آن پي بردن به ماهيت طبيعي اين مايعات و بررسي نمودن تغييرات آن در شرايط غير طبيعي است. هدف اصلي بيوشيمي كلينيكي تشخيص اوليه، تاييد، برآورد شدت، پيشرفت و پيگيري سير درمان در بيماريهاي مختلف مي باشد. علم بيوشيمي براي رسيدن به اهداف خود نياز به روشها و تجهيزات مختلفي دارد، و يكي از زمينه هاي مطالعاتي آن ابداع و توسعه اينگونه امكانات است.

گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1362 همزمان با تاسيس دانشكده پزشكي با دو عضو هيئت علمي، يك كارشناس و 120 متر مربع فضاي آزمايشگاهي شروع بكار نمود. در ابتدا كارگروه ارائه 5 واحد بيوشيمي عمومي نظري و يك واحد بيوشيمي عملي براي دانشجويان پزشكي بود. در سال1362 و با تاسيس رشته دندانپزشكي در دانشگاه 5 واحد بيوشيمي دندانپزشكي و در سال1372با تشكيل مجموعه پيراپزشكي ارائه دروس بيوشيمي رشته هاي مختلف آن مجموعه نيز بر عهده اين گروه گذاشته شد. گروه بيوشيمي با تكميل كادر و تجهيزات خود در سال 1375 درخواست تاسيس دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي نمود و در سال 1379 با در خواست فوق موافقت بعمل آمد. در مهر سال 1380 با پذيرش 4 نفر دانشجو رسما دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي در اين گروه راه اندازي و تابحال شش دوره دانشجو در اين مقطع فارغ التحصيل شده اند. در حال حاضر گروه بيوشيمي 2 نفر دانشيار، 3 نفر استاديار، 1 نفر مربي و 2 نفر كارشناس در اختيار دارد و ساليانه حدود 100واحد درسي را براي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، كارشناسي ارشد بيوشيمي، كارشناسي ارشد ساير رشته ها، كارشناسي و كارداني علوم آزمايشگاهي، بهداشت، پرستاري، مامائي، اتاق عمل و هوشبري ارائه مي نمايد. گروه داراي امكانات و تجهيزات پژوهشي قابل توجهي بوده و آماده ارائه خدمات تخصصي تحقيقاتي به محققين در رشته هاي مختلف علوم پايه و باليني مي باشد. از جمله امكانات و تجهيزات تخصصي اين گروه مي توان به انواع اسپكتروفوتومترهاي معمولي و ماوراي بنفش، فلوئوريمتر، امكانات لازم براي اجراي انواع روشهاي كروماتوگرافي، امكانات براي اجراي انواع روشهاي الكتروفورز، انواع روشهاي ايمونوشيميايي، سانتريفوژ يخچال دار، اولتراسانتريفوژ ............ اشاره نمود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/09
تعداد بازدید:
228
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal