دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

امور كلاسها :

1.      تهيه ليست حضور و غياب و پوشه كلاسها(تئوري و عملي) قيل از شروع هر نيمسال.

2.      هماهنگي و پيگيري امور مربوط به حضور و غياب اساتيد.

3.      تعيين كسري و جبراني كلاسها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتيد جهت جبران.

4.      هماهنگي با نمايندگان كلاسها(دانشجويان) جهت انجام امور مربوط به كلاسها.

5.      كنترل وسايل سمعي و بصري قبل از شروع كلاسها و در طول ترم و هماهنگي با مدير امور اداري دانشكده در خصوص تعمير به موقع وسايل و كنترل دقيق گارانتي و بررسي دستگاههاي كلاس.

6.       هماهنگي، پيگيري، پاسخگويي و تهيه برنامه اياب و ذهاب اساتيد مدعو و دانشجويان

7.      جوابگويي و هماهنگي و پيگيري امور مربوط به آموزش و كلاسها (تئوري و عملي) در تمام زمينه ها به اساتيد و دانشجويان.

8.      اطلاع رساني هاي مورد نياز مناسب (در بوردهاي مربوطه و به مسئول سايت) براي دستورالعمل هاي ارسالي از وزارتخانه، دانشگاه و يا تغييرات ايجاد شده در كلاسها.

9.      هماهنگي با اساتيد جهت حضور به موقع در سر كلاسها.

10. چك روزانه كلاسها و حضور و غياب ساعتي اساتيد.

امور مربوط به دانشجويان :

1.      همكاري در دريافت مدارك مورد نياز از دانشجويان جديدالورود جهت تشكيل پرونده.

2.      تكميل و تشكيل پرونده براي دانشجويان جديدالورود و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان.

امور مربوط به امتحانات :

1.      هماهنگي و همكاري در ارسال دعوتنامه هاي مربوطه به امتحانات جهت اساتيد دروس نظري.

2.      همكاري در دريافت سئوالات اساتيد.

3.      همكاري در پيگيري ، تكثير سئوالات و آماده سازي برگه هاي امتحاني.

4.      همكاري در تحويل سئوالات و ليست حضور و غياب امتحانات به اساتيد در روز امتحان.

5.      همكاري در دريافت ليست نمرات ازاساتيد.

6.       كمك به برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم به عنوان ممتحن ، تكثير سئوالات و هماهنگي با نماينده كلاس مربوطه جهت برگزاري امتحانات ميان ترم.

7.      هماهنگ بودن با مسئول آموزش در كليه امور محوله و شركت در جلسات آموزشي ماهانه.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/03
تعداد بازدید:
165
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal