دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اداره خدمات
نام و نام خانوادگي مسئول اداره: ابوالفضل غلام نژاد
 
تلفن: 38203411 داخلي 247
 
اهم وظايف و مسئوليتها:
 
  1.  نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات عمومي از قبيل تنظيف ؛ حفظ و حراست ساختمانها و تاسيسات و تامين سوخت ؛ روشنايي؛ تلفن و غيره
  2. نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تعميرات جزيي و نگهداري ساختمانها و تاسيسات
  3. نظارت بر امور نقليه ؛ تلفنخانه؛ باغباني و خدمات واحدهاي مربوطه
  4. تهيه پيش نويس مكاتبات اداري مربوط به امور خدمات واحد و پيگيري نتيجه آنها
  5. بررسي تقاضاهاي مربوط خريد لوازم و اجناس يا خدمات مورد احتياج واحد و ارسال به مقام مافوق جهت تاييد و تصويب و ارجاع به تداركات
  6. نظارت بر عملكرد كاركنان تحت سرپرستي و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق
  7. نظارت بر حسن انجام كار پيمانكاران امور خدمات واحد و ارائه گزارش به مسئولين ذيربط
  8. شركت فعال در دوره هاي كارآموزي ؛ مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آنها درانجام وظايف محوله
  9. انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقرارت
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
188
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal