دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اداره خدمات
نام و نام خانوادگی مسئول اداره: ابوالفضل غلام نژاد
 
تلفن: 38203411 داخلی 247
 
 
اهم وظایف و مسئولیتها:
  1.  نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات عمومی از قبیل تنظیف ؛ حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات و تامین سوخت ؛ روشنایی؛ تلفن و غیره
  2. نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تعمیرات جزیی و نگهداری ساختمانها و تاسیسات
  3. نظارت بر امور نقلیه ؛ تلفنخانه؛ باغبانی و خدمات واحدهای مربوطه
  4. تهیه پیش نویس مکاتبات اداری مربوط به امور خدمات واحد و پیگیری نتیجه آنها
  5. بررسی تقاضاهای مربوط خرید لوازم و اجناس یا خدمات مورد احتیاج واحد و ارسال به مقام مافوق جهت تایید و تصویب و ارجاع به تدارکات
  6. نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق
  7. نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران امور خدمات واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
  8. شرکت فعال در دوره های کارآموزی ؛ مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها درانجام وظایف محوله
  9. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقرارت
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/03
تعداد بازدید:
532
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal