دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء هيات علمي

نام و نام خانوادگي :  آقاي دكتر علي شمس

سمت :  هيئت علمي گروه ايمونولوژي پزشكي

پست الكترونيك: alishams@ssu.ac.ir

جهت دريافت فايل رزومه كليك نماييد

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16 دانشكده پزشكي

 
 

نام و نام خانوادگي :  آقاي سيدعلي ميرغني زاده

سمت :  مدير گروه

پست الكترونيك:  sambafghi@yahoo.com

جهت دريافت فايل رزومه كليك نماييد

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16 دانشكده پزشكي

 
 
 

نام و نام خانوادگي :  آقاي دكتر رضا منصوري

سمت :  هيئت علمي گروه ايمونولوژي پزشكي

پست الكترونيك: rmm542003@yahoo.com

جهت دريافت فايل رزومه كليك نماييد

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16 دانشكده پزشكي

 
 
 

نام و نام خانوادگي :  آقاي دكتر حسين هادي

سمت :  هيئت علمي گروه ايمونولوژي پزشكي

پست الكترونيك: hhadi@ssu.ac.ir

جهت دريافت فايل رزومه كليك نماييد

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16 دانشكده پزشكي

 
 
 

نام و نام خانوادگي :  آقاي دكتر مرتضي صمدي

سمت :  دانشيار  گروه ايمونولوژي پزشكي

پست الكترونيك: samadi@ssu.ac.ir

جهت دريافت فايل رزومه كليك نماييد

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16 دانشكده پزشكي

 
 
 

نام و نام خانوادگي : آقاي دكتر محمد طاهر طهوري

سمت :  هيئت علمي گروه ايمونولوژي پزشكي

پست الكترونيك:

immuno.2006@yahoo.com

جهت دريافت فايل رزومه كليك نماييد

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الي 16 دانشكده پزشكي


تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
1060
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal