دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح هاي تحقيقاتي
تكميل پرسشنامه طرح تحقيقاتي

پرسشنامه طرح تحقيقاتي را پس از تكميل به دفتر پژوهشي دانشكده تحويل نمائيد.
پرسشنامه طرح تحقيقاتي پس از تحويل به دفتر پژوهشي دانشكده جهت داوري و اظهار نظر به داوراني كه توسط معاونت پژوهشي  دانشكده معين شده اند از طريق دفتر پژوهشي ارسال مي شود.
درصورت دريافت جواب مثبت داوران تاريخ دفاع از پرسشنامه توسط كارشناس پژوهشي  به شما اعلام مي شود.

-ارائه در شوراي پژوهشي
براي ارائه پرسشنامه طرح تحقيقاتي در شوراي پژوهشي از فرم ارائه استاندارد (اسلايد) استفاده كنيد.
پس از ارائه در شوراي پژوهشي اصلاحات مورد نظرشورا را انجام داده و پرسشنامه اصلاح شده را در اسرع وقت به دفتر پژوهشي تحويل نمائيد.

-ارسال به كميسيون بودجه بندي
پس از تائيد اصلاحات انجام شده توسط اعضاي شورا پرسشنامه اصلاح شده به همراه مدارك مورد نياز ازطريق دفتر پژوهشي به كميسيون بودجه بندي دانشگاه ارسال مي گردد.

-ارائه گزارش پيشرفت طرح
پس انجام مراحلي از طرح گزارش پيشرفت طرح را تهيه كرده و براي تائيد اعضاي شوراي پژوهشي به دفتر پژوهشي تحويل نمائيد.پس از انجام طرح بصورت كامل گزارش نهائي طرح را تهيه كرده وبه دفتر پژوهشي تحويل نمائيد.
پس از تائيد گزارش نهائي طرح سه نسخه از آن به همراه فايل الكتريكي ( CD) را براي ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه به دفتر پژوهشي دانشكده تحويل نمائيد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/12
تعداد بازدید:
272
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal