دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح هاي تحقيقاتي
تکمیل پرسشنامه طرح تحقیقاتی

پرسشنامه طرح تحقیقاتی را پس از تکمیل به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمائید.
پرسشنامه طرح تحقیقاتی پس از تحویل به دفتر پژوهشی دانشکده جهت داوری و اظهار نظر به داورانی که توسط معاونت پژوهشی  دانشکده معین شده اند از طریق دفتر پژوهشی ارسال می شود.
درصورت دریافت جواب مثبت داوران تاریخ دفاع از پرسشنامه توسط کارشناس پژوهشی  به شما اعلام می شود.

-ارائه در شورای پژوهشی
برای ارائه پرسشنامه طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی از فرم ارائه استاندارد (اسلاید) استفاده کنید.
پس از ارائه در شورای پژوهشی اصلاحات مورد نظرشورا را انجام داده و پرسشنامه اصلاح شده را در اسرع وقت به دفتر پژوهشی تحویل نمائید.

-ارسال به کمیسیون بودجه بندی
پس از تائید اصلاحات انجام شده توسط اعضای شورا پرسشنامه اصلاح شده به همراه مدارک مورد نیاز ازطریق دفتر پژوهشی به کمیسیون بودجه بندی دانشگاه ارسال می گردد.

-ارائه گزارش پیشرفت طرح
پس انجام مراحلی از طرح گزارش پیشرفت طرح را تهیه کرده و برای تائید اعضای شورای پژوهشی به دفتر پژوهشی تحویل نمائید.پس از انجام طرح بصورت کامل گزارش نهائی طرح را تهیه کرده وبه دفتر پژوهشی تحویل نمائید.
پس از تائید گزارش نهائی طرح سه نسخه از آن به همراه فایل الکتریکی ( CD) را برای ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمائید.
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/06
تعداد بازدید:
775
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal