دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي پژوهشي

نام و نام خانوادگي : دكترمحمدباقر اولياء

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك :bagherowlia@gmail.comنام و نام خانوادگي : دكتراميرهوشنگ مهرپرور

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك :ah.mehrparvar@gmail.comنام و نام خانوادگي : دكتر مسعود ميرزايي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: mmirzaei@ssu.ac.irنام و نام خانوادگي : دكترمهران كريمي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: mehrankarimi@ssu.ac.irنام و نام خانوادگي : دكترشكوه تقي پور

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: skokouh_zahir@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكتر محمود نوري شادكام

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك:mahmood_7072005@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكتر جمشيد آيت اللهي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك:jamshidayatollahi@yahool.comنام و نام خانوادگي : دكترنادر نوري ماجلان

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك:dr_nori_majelan@yahool.comنام و نام خانوادگي : دكتر مسعود رحيميان

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك:mrahimian2@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكترمحمدرضا بشارتي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك:mrbesharati@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكتر جواد زواررضا

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: jzavar@ssu.ac.irنام و نام خانوادگي : دكتر محمدحسين مصدق

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك:mopbgmm3@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكتر ليلا سخاوت

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: sekhavat@ssu.ac.irنام و نام خانوادگي : دكتر مطهره گلستان

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: mgolestan@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكتر منصور اسماعيلي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: ned1382@gmail.comنام و نام خانوادگي : دكترعباسعلي جعفري

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: r@gmail.comنام و نام خانوادگي : دكتر شكوفه بهداد

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: behdad90@ssu.ac.irنام و نام خانوادگي : دكتر علي ملت اردكاني

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: ali_mellat@ssu.ac.ir
نام و نام خانوادگي : دكتر افسرالسادات طباطبائي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك: afsar_taba@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/12
تعداد بازدید:
548
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal