دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء شورا

نام و نام خانوادگي : دكتر حسنعلي واحديان

سمت : رياست دانشكده

پست الكترونيك :


نام و نام خانوادگي :دكترهنگامه زندي

سمت : سرپرست  EDO و عضو شورا

پست الكترونيك : zandi@ssu.ac.ir
نام و نام خانوادگي : دكتر ابراهيم رضواني

سمت : معاون آموزشي علوم پايه و عضو شورا

پست الكترونيك :

hnahangi@yahoo.com

نام و نام خانوادگي : دكتر محمد باقر اولياء

سمت : معاون آموزشي باليني و عضو شورا

پست الكترونيك :

owlia@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگي : دكتر محمدرضا رحيمي

سمت :   عضو شورا

پست الكترونيك :
نام و نام خانوادگي : دكتر عباسعلي جعفري

سمت :   عضو شورا

پست الكترونيك :

jafariabbas@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگي : دكتر علي فتاحي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك :
نام و نام خانوادگي : دكتر علي مرادي

سمت :  عضو شورا

پست الكترونيك :

Morady2008@gmail.com

نام و نام خانوادگي : دكتر مرتضي صمدي

سمت :   عضو شورا

پست الكترونيك :

Samadi@ssu.ac.ir

نام و نام خانوادگي : دكتر كاظم برزگر

سمت :   عضو شورا

پست الكترونيك :


نام و نام خانوادگي : دكتر مهدي فتاحي

سمت :عضو شورا

پست الكترونيك :
نام و نام خانوادگي : دكتر ابوالفضل نيك فرجام

سمت : عضو شورا

پست الكترونيك :
نام و نام خانوادگي : دكتر عباس شاهدي

سمت : عضو شورا

پست الكترونيك :
نام و نام خانوادگي : خانم دكترمحبوبه السادات ميرزاده

سمت : عضو شورا

پست الكترونيك :
نام و نام خانوادگي : خانم دكتر مهتا مظاهري

سمت : عضو شورا

پست الكترونيك :mazaheri54@yahoo.comنام و نام خانوادگي : دكتر فاطمه صفري

سمت : عضو شورا

پست الكترونيك : Sa.physiol@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/15
تعداد بازدید:
612
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal