دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء کمیته بررسی مستندات آموزشی علوم پایه

نام ونام خانوادگی: دکتر ابوالفضل نیک فرجام

سمت: سرپرستEDO

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی، عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: nickfarjam6262@gmail.com

شماره تماس: 298

 

نام ونام خانوادگی: دکتر فاطمه زارع مهرجردی

سمت: عضو شورا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی، عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:287

 

نام ونام خانوادگی: دکتر هنگامه زندی

سمت: عضو شورا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 218

 

نام ونام خانوادگی: دکتر گیلدا اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی انگل شناسی  پزشکی، عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 217

 

نام ونام خانوادگی: دکتر محمدحسین زارع

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی، عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 321

 

نام ونام خانوادگی: دکتر مهدی فتاحی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی گروه میکروب شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 241

 

نام ونام خانوادگی: دکتر محمدطاهر طهوری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی گروه ایمنی شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 241

 

نام ونام خانوادگی: دکتر مصطفی غلامرضایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی انگل شناسی  پزشکی، عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 216

 

نام ونام خانوادگی: آقای کاظم برزگر

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 204

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/17
تعداد بازدید:
136
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal