دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف

اهم وظایف:
1- گردآوری کلیه آیین نامه ها ؛ دستورالعملها و مقرارت مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها
2- نظارت و تهیه و تنظیم لیستهای مکانیزه حقوق شاغلین و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار
3-همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل و تکمیل پرونده بازنشستگان جدید دانشگاه
4- اخذ گواهی انجام کار ماهانه شاغلین از کارگزینی و نظارت بر بایگانی کردن یک نسخه از آن به نحو مطلوب
5- اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از سیستم حقوق و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار
6-نظارت بر تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات حقوق ماهانه به سازمانهای ذیربط
7-ارائه گزارش های پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق
8- نظارت و به روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هریک از کارکنان
9- نظارت و تهیه و تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت شاغلین اعزامی به شهرستانها
10- نظارت و تهیه لیست محاسبه تسویه حساب شاغلین
11-نظارت و تهیه لیستهای ذخیره مرخصی استفاده نشده ؛ بازخرید سنوات خدمت و سایر مطالبات شاغلین در پایان سال
12- نظارت و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به شاغلین از جمله سنوات خدمت و ....
13- نظارت و صدور اسناد حسابداری ذخایر و مطالبات کارکنان در پایان سال مالی
14- نظارت بر بایگانی یک نسخه از لیستهای مکانیزه حقوق و مستمری
15- نظارت و تهیه لیست تعدیل مالیاتی حقوق شاغلین در پایان سال مالی
16-انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف؛ انجام آن توسط شخص امکان پذیر نباشد
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/08
تعداد بازدید:
136
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal