دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء کمیته EDO
 

سمت

نام و نام خانوادگی

محل استقرار

تلفن همراه

ایمیل

1

دبیر کمیته

آقای دکتر ابوالفضل نیک فرجام

دانشکده پزشکی

09151089102

nickfarjam6262@gmail.com

2

عضو کمیته

آقای دکتر حسنعلی واحدیان

دانشکده پزشکی

09133548476

drvahedian@yahoo.com

3

عضو کمیته

آقای دکتر محمد باقر اولیاء

بیمارستان شهید صدوقی

09120201457

owlia@ssu.ac.ir

4

عضو کمیته

آقای دکتر محمد ابراهیم رضوانی

دانشکده پزشکی

09133531448

erezvani@yahoo.com

5

عضو کمیته

آقای دکتر محمود وکیلی

دانشکده پزشکی

09133550920

vakilim52@yahoo.com

6

عضو کمیته

آقای دکتر حسن حقانی نزاد

بیمارستان افشار

09126496967

haghaninejad@gmail.com

7

عضو کمیته

آقای دکتر منصور مقیمی

بیمارستان شهید صدوقی

09131517331

dr_mansour_moghimi@yahoo.com

8

عضو کمیته

آقای دکتر سید کاظم رضوی رتکی

بیمارستان شهید صدوقی

09131524574

razavi822@gmail.com

9

عضو کمیته

آقای دکتر رضا نفیسی مقدم

بیمارستان شهید صدوقی

 

nafisi@ssu.ac.ir

10

عضو کمیته

آقای دکتر علی مرادی

دانشکده پزشکی

09126706056

Morady2008@gmail.com

11

عضو کمیته

آقای دکتر مرتضی صمدی

دانشکده پزشکی

09126901505

Samadi@ssu.ac.ir

12

عضو کمیته

آقای دکتر علی ملت

دانشکده پزشکی

 

ali_mellat@ssu.ac.ir

13

عضو کمیته

آقای دکتر مجید افلاطونیان

بیمارستان شهید صدوقی

 

aflatoonianm@yahoo.com

14

عضو کمیته

آقای دکترسید مصطفی شیر یزدی

بیمارستان شهید صدوقی

 

smshiryazdi@ssu.ac.ir

15

عضو کمیته

آقای دکتر عباس شاهدی

دانشکده پزشکی

09133552946

abbasshahedi1355@gmail.com

16

عضو کمیته

خانم دکتر شکوه تقی پور

بیمارستان شهید صدوقی

09133531471

taghipourzahirsh@gmail.com

17

عضو کمیته

خانم دکتر نسرین قاسمی

دانشکده پزشکی

09133554375

n479g@yahoo.co.uk

18

عضو کمیته

خانم دکتر گیلدا اسلامی

دانشکده پزشکی

09133091429

eslami_g2000@yahoo.com

19

عضو کمیته

خانم دکترفاطمه زارع

دانشکده پزشکی

09131578227

mehzaref@gmail.com

20

عضو کمیته

خانم دکتر محبوبه السادات میرزاده

بیمارستان شهید صدوقی

09131598632

mirzadeh@ssu.ac.ir

21

عضو کمیته

خانم دکتر پروانه رشید پور

دانشکده پزشکی

 

parvanerashidpour@gmail.com

22

عضو کمیته

خانم دکتر هنگامه زندی

دانشکده پزشکی

09133080324

Hengameh_zandi@yahoo.com

23

عضو کمیته

آقای دکتر محمد ابراهیم زاده

ب شهدای محراب

09133527505

mohammad110eb@yahoo.com

24

عضو کمیته

آقای دکتر فرزاد فردوسیان

بیمارستان شهید صدوقی

09131534150

ferdosianfarzad@yahoo.com

25

عضو کمیته

آقای دکتر محمد حسین داوری

ب شهید رهنمون

drmhdavari@gmail.com

26

عضو کمیته

آقای دکتر محسن میرزایی

دانشکده پزشکی

09133535613

drmmirzaei@yahoo.com

27

عضو کمیته

آقای علیرضا خراسانی

دانشکده پزشکی

09132577751

khorasanyali@gmail.com

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/06
تعداد بازدید:
159
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal