دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکترمحمدباقر اولیاء

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :bagherowlia@gmail.comنام و نام خانوادگی : دکترامیرهوشنگ مهرپرور

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک :ah.mehrparvar@gmail.comنام و نام خانوادگی : دکتر مسعود میرزایی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mmirzaei@ssu.ac.irنام و نام خانوادگی : دکترمهران کریمی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mehrankarimi@ssu.ac.irنام و نام خانوادگی : دکترشکوه تقی پور

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: skokouh_zahir@yahoo.comنام و نام خانوادگی : دکتر محمود نوری شادکام

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mahmood_7072005@yahoo.comنام و نام خانوادگی : دکتر جمشید آیت اللهی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:jamshidayatollahi@yahool.comنام و نام خانوادگی : دکترنادر نوری ماجلان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:dr_nori_majelan@yahool.comنام و نام خانوادگی : دکتر مسعود رحیمیان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mrahimian2@yahoo.comنام و نام خانوادگی : دکترمحمدرضا بشارتی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mrbesharati@yahoo.comنام و نام خانوادگی : دکتر جواد زواررضا

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: jzavar@ssu.ac.irنام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسین مصدق

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک:mopbgmm3@yahoo.comنام و نام خانوادگی : دکتر لیلا سخاوت

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: sekhavat@ssu.ac.irنام و نام خانوادگی : دکتر مطهره گلستان

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: mgolestan@yahoo.comنام و نام خانوادگی : دکتر منصور اسماعیلی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: ned1382@gmail.comنام و نام خانوادگی : دکترعباسعلی جعفری

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: r@gmail.comنام و نام خانوادگی : دکتر شکوفه بهداد

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: behdad90@ssu.ac.irنام و نام خانوادگی : دکتر علی ملت اردکانی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: ali_mellat@ssu.ac.ir
نام و نام خانوادگی : دکتر افسرالسادات طباطبائی

سمت :  عضو شورا

پست الکترونیک: afsar_taba@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/06
تعداد بازدید:
367
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal