دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منشور حقوق بيمار

منشور حقوق بيمار

 بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ، موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد .

  بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالجه را درصورت تمايل بشناسد .

  بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص ، درمان و سيرپيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصا و يا در صورت تمايل از طريق يكي از بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد بطوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير در ادامه درمان يا تهديد جاني بيمار گردد .

  بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد .

  بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود را از خاتمه درمان را اعلام و يا ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد .

  بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي ، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صورت مي گيرد اطمينان حاصل نمايد .

  بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور باليني افرادي كه مستقيم در روند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.

  بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي گروه معالج در طول مدت بستري ، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد .

  بيمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روند سلامتي و درمان او موثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعلام و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري خودداري نمايد .

  بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام وادامه درمان در ساير مراكز درماني ، قبلا از مهارت گروه معالج ، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه اي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد .

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/07
تعداد بازدید:
211
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal