دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات فارسي

بررسي موارد ضروري مشاوره ژنتيك در زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج- يزد

بررسي فراواني پلي مورفيسم C2531T در ژن MLH3  در مردان نابارور مبتلا به آزوسپرمي يا الگيواسپرمي شديد و بدون علت

بررسي اثر دوزهاي مختلف آدنوزين بر پارامتر تحرك اسپرم مردان نابارور

بررسي نگرش و رفتارهاي اجتماعي مردم شهر يزد نسبت به مصرف داروهاي گياهي در درمان ديابت

بررسي اثر بلانكيت خوراكي بر قند خون ناشتاي موش بزرگ آزمايشگاهي

بررسي اثر عصاره دارچين بر روي يادگيري و حافظه كوتاه مدت در موش

بررسي نقش عدم توجه به موازين بهداشتي در شكست درمان ميكوزهاي سطحي و جلدي در تبريز

بررسي ميزان آلودگي قارچي سطوح استخرهاي سرپوشيده شهر يزد در سال 1390

بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي در آلژينات هاي ايراني، خارجي و اسپيدكس مورد استفاده در قالب گيري در دندانپزشكي

بررسي آلودگي ميكروبي پروتزهاي متحرك آكريلي نو ساخته شده در لابراتورهاي دندانپزشكي شهر يزد( ايران) در سال 1388

فراواني آلودگي تصادفي با نمونه هاي آزمايشگاهي و عوامل زمينه ساز آن در كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي شهر يزد

مقايسه آزمايشگاهي ميزان اثر بخشي عصاره حنا، هيپوكلريد سديم و سينانين در كنترل پلاك كانديدايي موجود برروي قطعات رزين آكريل آلوده

شناسايي مولكولي فسفوليپاز B3 به عنوان عامل موثر در بيماريزايي آسپرژيلوس فوميگاتوس

فعاليت ضد قارچي عصاره تامي آبي سر شاخه هاي هوايي گياه انغوزه بر رشد كانديدا آلبيكنس و مقايشه آن با فلوكونازول در شرايط برون تني

برسي آلودگي مصرفي استان آذربايجان شرقي به فوزاريوم هاي مولد زرالنون

ميزان قارچ هاي آلوده كننده در هواي كارخانه هاي ريسندگي و بافندگي شهر يزد در سال 1386

بررسي فراواني كانديديازيس دهاني در افراد استفاده كننده از دست دندان در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي شهر يزد

مقايسه خواص ضد عفوني كننده مايكروويو، سديم هيپوكلريت و نيستاتين در قطعات رزين آكريلي آلوده به كانديدا آلبيكنس

 مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديداي بزاق افراد سيگاري و غير سيگاري داراي دنچر

 مقايسه ميزان پايداري كانديدا آلبيكنس، استرپتوكوكوس موتانس و استافيلوكوكوس ارئوس بر روي دو ماده قالبگيري zink oxide Eugenol توليد شده در داخل و خارج كشور

مقايسه ميزان چسبندگي و كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت و شرايط آزمايشگاهي

مقايسه كمي كلوني قارچي كشت شده از دهان شيرخواران با تغذيه از شير مادر و شيرخواران با تغذيه از شيشه شير

بررسي اتومايكوزيس در آذربايجان شرقي

بررسي تركيب نيستاتين و فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بر وضعيت كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس بررسي اپيدميولوژي

بررسي اپيدميولوژي سرويكوواژنيت و عوامل موثر بر آن در مراجعين به آزمايشگاه مركزي شهر يزد

مطالعه تشخيصي گونه هاي قارچي درماتوفيتي در موطه استخرهاي شناي سرپوشيده شهر يزد

تاثير آنزيم هاي آميلاز، پپسين و پاپائين بر ميزان كانديدايي قطعات رزين آكريل

بررسي خواص ضد باكتريايي محلول اسانس آويشن و دهان شويه به كلرهگزيدين بر روي رينگ هاي الاستيك ارتودنسي آلوده به استرپتوكوكوس موتانس در شرايط برون تني(In vitro)

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/23
تعداد بازدید:
665
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal