دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تنبيهات كميته

تنبيهات كميته‌هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي :

‌الف - تنبيهاتي كه با حكم كميته‌هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.

·       احضار و اخطار شفاهي.

·       اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو.

·       تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو.

·       توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو.

·       دادن نمره 0.25.

·       محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه (‌از قبيل وام، خوابگاه و...)

·       دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.

·       منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم سال تحصيلي (‌با احتساب يا بدون احتساب سنوات).

‌تبصره 1 - در مواردي كه كميته انضباطي بدوي دانشگاه حكم صادر كرده و به آن حكم در موعد مشخص شده در اين آيين‌نامه دانشجو اعتراض كند،‌تجديد نظر در حكم صادره به عهده كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه خواهد بود.

‌تبصره 2 - اعمال مجدد مجازات موضوع بند .8‌الف ماده 7 منوط به تأييد كميته مركزي انضباطي خواهد بود.

ب - تنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود:

·       منع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي (‌با احتساب يا بدون احتساب سنوات).

‌تبصره - چنانچه پس از اجراي حكم كميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتساب سنوات محروميت از تحصيل مانع از فارغ‌التحصيل شدن‌دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، كميته مركزي پس از ارائه دلايل و مدارك تعذر از سوي دانشجو و بررسي، بنا به تشخيص مي‌تواند‌اقدام به تبديل حكم به عدم احتساب سنوات كند.

·       تغيير محل تحصيل دانشجو.

·       تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه.

·       اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي.

·       محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها تا 5 سال.

‌تبصره 1 - در موارد ضروري بنا به تشخيص، كميته انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي مي‌تواند حكم به صورت تركيبي صادر كند. (‌تركيبي از2 يا چند بند ماده 7).

‌تبصره 2 - رييس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در كميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند‌مشروط بر اين كه مدت رسيدگي به پرونده دانشجو از يك ماه تجاوز نكند و در مورد پرونده‌هايي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام‌رأي ارجاع مي‌شود، رييس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري كند. (‌در صورت تلاقي ايام ممانعت از ورود‌دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيم سال، دانشجو مي‌تواند با تشخيص رييس دانشگاه در امتحانات پايان نيم سال شركت كند).

‌تبصره 3 - به منظور ممانعت از اعمال سليقه‌هاي متفاوت در دانشگاه‌ها و در موارد تخلف مشابه، كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها موظفند در خصوص‌تخلفات مشمول بندهاي .5ج و .1‌د و .2‌د و .4‌د و .6‌د و .7‌د و .8‌د ماده 6 آيين‌نامه، ضمن رسيدگي و صدور حكم در محدوده اختيارات، مراتب را‌براي اطلاع و احياناً اعلام نظر به كميته مركزي انضباطي ارسال كنند.

‌تبصره 4 - هر گاه دانشجويي در مكانهايي به عنوان دانشجو فعاليت داشته باشد (‌از قبيل سفرهاي علمي، محلهاي كارآموزي، خوابگاه و...) مرتكب‌عملي شود كه بر حسب قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد، كميته انضباطي مي‌تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه اين آيين‌نامه، موارد را براي‌برخورد در حيطه كاري مراجع ذيصلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعكاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي به‌مراجع قضايي و انتظامي، كميته انضباطي آن دانشگاه است.

‌تبصره 5 - هر گاه دانشجويي در خارج از محوطه دانشگاه مرتكب عمل خلافي شود كه بنا بر قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد، رسيدگي به جرم‌ارتكابي در چارچوب ضوابط و قوانين كيفري و جزايي در صلاحيت مراجع قضايي است اما كميته انضباطي مي‌تواند به موازات آن حسب ماده 7 اين‌آيين‌نامه تصميم‌گيري كند.
‌تبصره 6 - تمرد دانشجو از اجراي احكام و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي‌كند يا تكرار تخلف موجب تشديد تنبيه خواهد شد.

‌تبصره 7 - بنا به تشخيص كميته انضباطي، موارد تخلف مي‌تواند به ولي يا سرپرست يا همسر دانشجو اطلاع داده شود.

‌تبصره 8 - در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تكرار تخلف، كميته‌هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي بنا به تشخيص مي‌تواند اجراي‌تمام يا بخشي از حكم را پس از اخذ تعهد به حالت تعليق درآورند و در صورت تكرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حكم تعليقي‌هم به اجراء درخواهد آمد و استفاده از موضوع اين تبصره در طول مدت تحصيل دانشجو فقط يك بار مجاز مي‌باشد و اعتبار اجراي احكام تعليقي به‌شرط عدم تكرار تخلف تا پايان تحصيل دانشجو است و در صورت عدم تكرار تخلف در طول مدت تحصيل، سوابق محكوميت از پرونده او خارج‌خواهد شد.

‌ضمناً اين تبصره بر كليه موارد تخلف موضوع ماده 6 اين آيين‌نامه شمول دارد الا در اين موارد:

‌اعمال شنيع (‌زنا و لواط) - سرقت مكرر - استفاده از سلاح - عضويت يا فعاليت در گروهك‌هاي ملحد، مفسد يا محارب - توزيع مواد مخدر و‌مشروبات الكلي.

‌تبصره 9 - به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالي، كميته انضباطي دانشگاهي كه تخلف در زمان تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگي‌خواهد كرد و چنانچه در موقع اجراي حكم، دانشجو در آن دانشگاه نباشد، كميته انضباطي دانشگاهي كه محل تحصيل دانشجو است مكلف به اجراي‌حكم صادره خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/24
تعداد بازدید:
776
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal