دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ترم بندي دروس

                                           ترم بندي دروس پرديس بين الملل

 

رديف

رشته

مقطع

دريافت فايل ترم بندي دروس

1

پزشكي

دكتراي حرفه اي

PDF

2

دندانپزشكي

دكتراي حرفه اي

PDF

3

داروسازي

دكتراي حرفه اي

PDF

4

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

PhD

PDF

5

بيوشيمي باليني-دكتري

PhD

PDF

6

بيولوژي توليد مثل- دكتري

PhD

PDF

7

پزشكي مولكولي-دكتري

PhD

PDF

8

سلامت در بلايا-دكتري

PhD

PDF

9

مهندسي بهداشت محيط

PhD

PDF

10

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

كارشناسي ارشد

PDF

11

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

PDF

12

ارگونومي

كارشناسي ارشد

PDF

13

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

PDF

14

اكولوژي انساني

كارشناسي ارشد

PDF

15

ايمني شناسي

كارشناسي ارشد

PDF

16

بهداشت و ايمني موادغذايي

كارشناسي ارشد

PDF

17

بيوشيمي -ارشد

كارشناسي ارشد

PDF

18

پرستاري مراقبتهاي ويژه

كارشناسي ارشد

PDF

19

پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان

كارشناسي ارشد

PDF

20

پرستاري سالمندي

كارشناسي ارشد

PDF

21

زيست فناوري پزشكي

كارشناسي ارشد

PDF

22

ژنتيك انساني

كارشناسي ارشد

PDF

23

سلامت سالمندي

كارشناسي ارشد

PDF

24

علوم تشريح

كارشناسي ارشد

PDF

25

علوم بهداشتي در تغذيه

كارشناسي ارشد

PDF

26

فيزيولوژي

كارشناسي ارشد

PDF

27

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

PDF

28

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي ارشد

PDF

29

مديريت پسماند

كارشناسي ارشد

PDF

30

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

PDF

31

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

PDF

32

ميكروب شناسي

كارشناسي ارشد

PDF

33

مشاوره در مامايي

كارشناسي ارشد

PDF

34

پرستاري

كارشناسي پيوسته

PDF

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
3275
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal