دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
رشته ها و مقاطع تحصيلي

                               رشته ها و مقاطع تحصيلي پرديس بين الملل

 

رديف

رشته

مقطع

سال تاسيس

1

پزشكي

دكتراي حرفه اي

1388

2

دندانپزشكي

دكتراي حرفه اي

1388

3

داروسازي

دكتراي حرفه اي

1390

4

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

PhD

1390

5

بيوشيمي باليني-دكتري

PhD

1392

6

بيولوژي توليد مثل- دكتري

PhD

1396

7

پزشكي مولكولي-دكتري

PhD

1392

8

سلامت در بلايا-دكتري

PhD

1392

9

مهندسي بهداشت محيط

PhD

1391

10

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

كارشناسي ارشد

1388

11

آمار زيستي

كارشناسي ارشد

1394

12

ارگونومي

كارشناسي ارشد

-

13

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

1390

14

اكولوژي انساني

كارشناسي ارشد

-

15

ايمني شناسي

كارشناسي ارشد

1388

16

بهداشت و ايمني موادغذايي

كارشناسي ارشد

1391

17

بيوشيمي -ارشد

كارشناسي ارشد

1388

18

پرستاري مراقبتهاي ويژه

كارشناسي ارشد

1392

19

پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان

كارشناسي ارشد

1396

20

پرستاري سالمندي

كارشناسي ارشد

1396

21

زيست فناوري پزشكي

كارشناسي ارشد

1393

22

ژنتيك انساني

كارشناسي ارشد

1389

23

سلامت سالمندي

كارشناسي ارشد

1394

24

علوم تشريح

كارشناسي ارشد

1389

25

علوم بهداشتي در تغذيه

كارشناسي ارشد

1388

26

فيزيولوژي

كارشناسي ارشد

1390

27

فيزيك پزشكي

كارشناسي ارشد

1393

28

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي ارشد

1393

29

مديريت پسماند

كارشناسي ارشد

1396

30

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

1388

31

مهندسي بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

1388

32

ميكروب شناسي

كارشناسي ارشد

1390

33

مشاوره در مامايي

كارشناسي ارشد

1394

34

پرستاري

كارشناسي پيوسته

1394

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
3000
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal