دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منشور اخلاقي

«منشور اخلاقي كاركنان دانشكده پرديس بين الملل يزد»

 

ما بر اين باوريم كه با استفاده بهينه از اموال و امكانات اين دانشكده در جهت تحقق اهداف سازماني همواره با ظاهري مرتب و با برخوردي پسنديده با همكاران و مراجعين تعامل داشته باشيم و امور مراجعين را با سر لوحه قرار دادن عدالت، صداقت ، احترام به قوانين و مقررات در اسرع وقت انجام داده و در صورت برآورده نشدن خواسته هاي آنان، توضيحات واضح، روشن و منطقي به آنان ارائه نماييم و بدينوسيله پايبندي خود را به اصول اخلاقي زير اعلام مي نماييم:

1-با در نظر داشتن نام و ياد خداي متعال و داشتن خلوص نيت، سعه صدر، صدق در گفتار و رفتار، شعائر اسلامي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم

2- حفظ كرامت انساني مراجعين و جلب رضايت الهي و عمل در چارچوب مقررات و قوانين را وظيفه شرعي خود مي دانيم

3-ما اساتيد و كارمندان   شأن ، منزلت و جايگاه حرفه اي خود، همكاران و ارباب رجوع و همچنين مقام شامخ دانشگاه را ارج مي نهيم

4- با آگاهي از جايگاه تعليم و تربيت در كاميابي بشر در ارتقاء اين ركن اصلي رشد و بالندگي، تلاش نماييم

5- آموزش نيروهاي متخصص و متعهد و و نشر خودباوري فرهنگي، علمي و ملي در ميان دانشجويان را سرلوحه كار خود قرار مي دهيم

6- در انجام وظايف نهايت دقت را كرده و با رعايت انصاف، عدالت، تواضع ،خوشرويي ، ادب و نزاكت   ، با برخوردي مشفقانه و مسئولانه به امور ارباب رجوع و همكاران رسيدگي نماييم

7-رعايت نظم و انضباط كاري، وقت شناسي و پيراستگي محيط كار

8-ارتقا و توسعه تجربه و دانش سازماني و سطح كيفي خدمات و عملكرد خويش ، تشخيص نقاط ضعف و سعي در رفع آنها و خلاقيت و نوآوري ، ارتقا فرهنگ و رفتار سازماني

9- مشفقانه به نظرات و ديدگاه هاي همكاران و ارباب رجوع گوش فرا داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح و تغيير روش انجام كار البته براساس مقررات استفاده كنيم

10- مستندسازي فرايندهاي كاري و زمان گذاري فعاليت ها با مشاركت همكاران و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده

11-راهنمايي به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها و انجام امور به گونه اي شايسته   و موثرو حذف اقدامات غير ضروري در كارها

12- روحيه همكاري و گروهي كار كردن، انسجام سازماني، و همدلي در جهت جلب رضايت ارباب رجوع و پاسخگويي نسبت به همكاران و مراجعان را از ياد نخواهيم برد

13-ارائه اطلاعات لازم و انتقال تجربيات   و كمك به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب را رعايت خواهيم نمود

14- برقراري ارتباط شايسته و صميمانه و اعتماد متقابل بين مسئولان، همكاران و ارباب رجوع وپرهيز از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف كند

15- برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي و منافع فردي و سازماني   با ارجحيت منافع سازماني و احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان خويش

16-  استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني و خودداري از تبعيض در تعاملات و ارتباطات كاري

17-خود را متعهد به جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان با رعايت صرفه جويي خردمندانه و حذف تشريفات زائد مي دانيم

18- دوري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هرگونه هديه

19- رازداري و حفظ اطلاعات حوزه كاري

20- استفاده از پوشش متناسب با شأن محيط علمي و آموزشي و عرف و فرهنگ جامعه، متانت و حفظ آرامش در محيط كار

21- پرهيز از استعمال دخانيات در محيط كار

22- اصول منشور اخلاقي را همواره مدنظر داشته و پيوسته رفتار و كردار خويش را در محيط كار با اين اصول مورد سنجش قرار دهيم.

 

 

«منشور اخلاقي دانشجويان دانشكده پرديس بين الملل يزد »

 

ما دانشجويان دانشكده پرديس بين الملل بعنوان آينده سازان ايران اسلامي، با اعتقاد به خداوند متعال، علم و تقوي را به مثابه دوبال براي پرواز به سوي موفقيت و كال دانسته و تلاش خود را در جهت نيل به استقلال، پيشرفت و تعالي كشور عزيز اسلامي خود به كار مي بنديم

 بر اين باوريم كه دانشگاه محيطي بالنده براي كسب علم و فضيلت است و با حفظ روحيه جستجوگري و حقيقت طلبي، افزايش آموخته ها و پرورش مهارت هاي علمي را از مسئوليتهاي خطير خود مي دانيم. بادرك رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه، به كليه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه دانشگاهي، پايبند بوده و بر حفظ قداست و جايگاه رفيع دانش و دانشگاه اصرار مي ورزيم.

در محيط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ اسلامي و اجتماعي سرزمينمان استفاده نموده و با همدلي، وحدت و روحيه نشاط و سرزندگي، از محيط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بيگانگي و ستحاله فرهنگي دفاع خواهيم كرد و بدينوسيله پايبندي خود را به اصول اخلاقي زير اعلام مي‌نماييم:

1- با توكل به خدا روزمان را شروع كنيم.

2- تلاش در حفظ سلامت جسمي و روحي داشته باشيم زيرا سلامت جسم و روان تمركز در درس، اخلاق نيك، درست عمل نمودن را به همراه دارد.

3- نسبت به يكديگر محبت و گذشت داشته و به همديگر كمك مي نماييم.

4- در آرايش مو و صورت ساده رويي را رعايت كنيم و مرتب باشيم.

5- در پوشش لباس به دليل الگو بودنمان براي افراد جامعه از پوشيدن لباس تنگ كه در مراكز آموزشي دنيا ممنوع است خودداري نماييم. براي آقايان پيراهن و شلوار آزاد بدون آرم و خانم ها مانتو شلوار آزاد كه چسبان نباشد استفاده گردد.

6- به كادر اداري دانشگاه احترام مي گذاريم.

7- قبل از استاد در كلاس حضور داريم.

8- در زمان ورود استاد براي اداي احترام از جاي خود برخيزيم.

9- احترام جايگاه استاد و همكلاسي هايمان را داريم.

10- در هنگام بحث و پرسش و پاسخ در كلاس، به نظرات يكديگر احترام گذاشته، ابتدا به نظرات مثبت و منفي بخوبي گوش داده سپس با روش منطقي

جمع بندي نموده و انتقاد پذير مي باشيم.

11- در قبال دانشگاه، حوزه ها و دانشجويان مسئوليم بنابراين پيشنهادات، انتقادات در راستاي بهبود وضعيت را با مديرگروه محترم و رياست محترم دانشكده در ميان مي گذاريم.

12- علاوه بر تقويت بعد علمي، سعي در ارتقاء بعد فرهنگي و پژوهشي خود مي نماييم.

13- نحوه حضور در كلاس درس (نحوه سخن گفتن، نشستن و...) متناسب با شأن يك فرد دانشگاهي موقر و مؤدبانه بوده و باتوجه به شأن دانشگاه در سر كلاس درس از جويدن آدامس و استفاده از تلفن همراه خودداري مي نماييم.

14- در ارتباط و معاشرت با ديگر دانشجويان، اساتيد و كارمندان رعايت ادب، فروتني اخلاق و آداب اسلامي را مي نماييم.

 

 

«منشور حقوق شهروندي دانشكده پرديس بين الملل يزد»

 

1- كليه دانشجويان، كارمندان و اعضاء هيأت علمي صرف نظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعي، نژاد يا امثال آن از حقوق شهروندي برخوردار مي باشند.

2- دانشگاه موظف است در چارچوب قوانين و مقررات تمامي اقدامات لازم را براي افزايش سطح سلامت كاركنان، شرايط مطلوب براي زندگي و شرايط مطلوب كار را براي آنها فراهم آورد.

3- كاركنان و دانشجويان از حق بهره مندي از سلامت جسمي و معنوي برخوردار باشند.

4- كاركنان حق دارند از محيط كار ايمن و عاري از آسيب هاي جسمي و روحي به آنها برخوردار باشند.

5- دانشگاه موظف است زمينه بهره مندي تمام كاركنان را در كليه شقوق تأمين اجتماعي، خدمات و حمايت هاي مالي و اعتباري مربوط در موارد بيماري، معلوليت، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي و غيره را به عنوان حقي همگاني با رعايت قانون فراهم مي نمايد.

6- دانشجويان و كاركنان بايد از داشتن محيطي شاد در دانشگاه برخوردار باشند.

7- دانشگاه موظف است با انجام تدابير لازم زمينه برخورداري از امكانات كافي براي برگزاري مراسم و برنامه هاي مفرّح و برپايي برنامه هاي تفريحي،فرصت مطالعه، پرداختن به كارهاي ذوقي، ادبي و هنري را براي كاركنان و دانشجويان فراهم آورد.

8- دانشگاه به آزادي نشريات دانشجويي اعم از كاغذي و الكترونيكي در صورتي كه مخلّ به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد، در چارچوب قانون احترام

 مي گذارد.

9- تنظيم برنامه هاي دانشگاه بايد چنان باشد كه كاركنان علاوه بر تلاش شغلي فرصت پرداختن به يادگيري فعال و مداوم را نيز داشته باشد.

10- تفتيش عقايد ممنوع است. هچ كس را نمي توان به پذيرش يا داشتن انديشه اي خاص مجبور يا از آن منع نمود.

11- جمع آوري اطلاعات فردي توسط اشخاص خصوصي يا عمومي بايد با استفاده از روش هاي قانوني و براساس ضايت فرد مزبور يا مجوز قانوني صورت پذيرد. افراد حق دارند به اطلاعاتي كه در خصوص آنان جمع آوري شده دسترسي داشته باشندو در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح اين قوانين شوند.

12- اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نمي توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت فرد.

13- دانشكده موظف است زمينه ارائه خدمات عمومي به صورت برابر، منصفانه و در كوتاه ترين زمان ممكن، توسط موسسه را فراهم نمايد.

14- مسئولين بايد در روابط خود با دانشجويان، خدمتگذاري پاسخگو، مودب ، دقيق، صادق، امين، گشاده رو و قابل دسترس باشند و در جواب دادن به مكاتبات و مكالمات تلاش نمايد تا حد امكان در حيطه صلاحيت خود كمك كنند و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و درصورت درخواست متقاضي به صورت مكتوب ارائه دهند.

15- دانشكده مكلف است نقدپذيري را در واحدهاي خود نهادينه كرده و راهكارهاي اطلاع رساني و شفاف سازي عملكرد خود را در مقررات و رويه ها پيش بيني كند.

16- دانشجويان حق دارند كه خدمات عمومي به آنها به صورت برابر، منصفانه و در كوتاهترين زمان ممكن، توسط نهادها و دانشكده ها ارائه شوند.

17- دانشكده يا دانشگاه موظف است زمينه بهره مندي اساتيد و نخبگان از دانش روز، آزادي بيان، تحقيق و توسعه علمي را فراهم نمايند. دانشگاهيان بايد بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي امن، مسير كسب علم و توليد دانش و توزيع آن را دنبال نمايند.

18- دانشگاه بايد مكان امني براي همه دانشجوين باشد. بنابراين مسئولين دانشگاه مي بايست همه مساعي خود را جهت تضمين ايمني و امنيت رواني و جسمي دانشجويان در دانشگاه به كار گيرند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
1263
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal