دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي پرديس بين الملل دانشگاهمنوي پرديس بين الملل دانشگاه
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرديس بين الملل</span>پرديس بين الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاريخچه
معرفي پرديس
اساسنامه
اهداف
ماموريتها
ارزيابي عملكرد
فرايندهاي انجام كار
افتخارات و دستاوردها
نقشه سايت
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
فرم تماس با ما
تلفن هاي دانشكده
آدرس پستي دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رئيس دانشكده</span>رئيس دانشكده
رياست
شرح وظايف
سوابق
مسئول دفتر
روسای سابق پردیس بین الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونين</span>معاونين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونين آموزشي</span>معاونين آموزشي
معاونت آموزشی علوم پایه
معاونت آموزشی بالینی
معاونت پژوهشی
معاونت اداری-مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
كارشناس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالي</span>امور مالي
مسئول امور مالي
كارشناسان امور مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري</span>امور اداري
كارگزيني
امور عمومي
روابط عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش کارکنان</span>آموزش کارکنان
تقویم آموزشی کارکنان سال 1399
تقویم آموزشی کارکنان سال 1400
حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
مديريت آموزش
كارشناسان آموزش
رشته ها و مقاطع تحصيلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه پزشكي
گروه دندانپزشكي
گروه داروسازي
گروه پرستاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصيلات تكميلي</span>تحصيلات تكميلي
تاريخچه و معرفي
مسئول واحد
كارشناسان
شوراي تحصيلات تكميلي
برنامه هفتگي و امتحانات
چرخه پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مربوط به دفاع پایان نامه</span>فرم های مربوط به دفاع پایان نامه
مرحله شروع و اجرای پایان نامه
مرحله دفاع پایان نامه
مرحله بعد از دفاع پایان نامه
مدارک فارغ التحصیلی
آئين نامه ها
طراحي دروس
سرفصل و ترم بندي دروس
اطلاعيه ها
برنامه هفتگی و امتحانی و دروس ارائه شده
تقويم آموزشي
ترم بندي دروس
امور آزمونها
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
شيوه نامه و فرم تعهد محضري
دفتر توسعه آموزش (EDO)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
كارشناسان
شوراي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه هاي آموزشي</span>كارگاه هاي آموزشي
كارگاه هاي عمومي
كارگاه هاي اختصاصي
سمپوزيوم ها
كميته تحقيقاتي دانشجويي
پايان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات</span>مقالات
مقالات ارائه شده در همايش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات چاپ شده در مجلات</span>مقالات چاپ شده در مجلات
مقالات انگليسي
مقالات فارسي
همايش هاي برگزارشده توسط پرديس
طرح پشت و روي جلد پايان نامه
آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي دانشگاه</span>مراكز تحقيقاتي دانشگاه
مراكز تحقيقاتي
تاسيس مراكز تحقيقاتي
كتابخانه پرديس بين الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آزمايشگاه مركزي
آزمايشگاه حيوانات
آناتومي و سالن تشريح
آزمايشگاه فيزيولوژي
آزمايشگاه بيوشيمي
آزمايشگاه ميكروبيولوژي
آزمايشگاه ايمونولوژي
آزمايشگاه بافت و پاتولوژي
فارماكولوژي و فارماكوگنوزي
آزمايشگاه شيمي آلي و تجزيه
روند انجام كار در آزمايشگاه
فرم تعهد انجام كار
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويي فرهنگي</span>دانشجويي فرهنگي
كارشناسان
امور رفاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تغذيه</span>امور تغذيه
اتوماسيون تغذيه
راهنماي اتوماسيون تغذيه
اطلاعیه هزینه طبخ غذای دانشجویی
فرم درخواست کارت تغذیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مشاوره</span>مركز مشاوره
معرفي
مطالب روانشناسي
فعالیتها و اقدامات انجام گرفته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خوابگاه ها</span>خوابگاه ها
اداره خوابگاه ها
قوانين و مقررات خوابگاه
فرم درخواست خوابگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">وام دانشجويي</span>وام دانشجويي
اساسنامه صندوق رفاه
آيين‌نامه نحوه استفاده از وام
اطلاعیه وام شهریه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته انضباطي</span>كميته انضباطي
شوراي انضباطي
شيوه نامه اجرايي
اختيارات و وظايف
تنبيهات كميته
اطلاعيه ها و فرم هاکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal