دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تقویم آموزشی کارکنان سال 1399
تقویم آموزشی دوره های غیر حضوری سال 99 دانشکده پردیس بین الملل
 
 

ردیف

عنوان دوره ها یا پودمانهای آموزشی

میزان ساعت دوره

مشاغل شرکت کنندگان

مجری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری آزمون

نامه

منبع

1

رمضان با قرآن

10 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

معاونت

16 و 17 اردیبهشت

13/30الی14

نامه

منبع

2

پرتویی از اسرار نماز

8 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

معاونت

23 و 24 اردیبهشت

13/30الی14

 نامه

 منبع

3

نگرانی و فرسودگی در ایام کرونا

2 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

29 و 30 اردیبهشت

13/30الی14

 نامه

 منبع

4

مدیریت تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری کوید 19

6 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

10 و 11 خرداد

13/30الی14

 نامه

 منبع

5

روانشناسی شاد زیستن

8 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

19 و 20 خرداد

12/30الی13

 نامه

منبع

6

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در محیطهای اداری

4 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

2و 3 تیر

13/30الی14

 نامه

منبع

7

اصول صحیح استفاده از تجهیزات محافظت فردی

4 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

16و 17 تیر

13/30الی14

 نامه

 منبع

8

روشهای مقابله با اهمال کاری در محیط سازمانی

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

30و 31 تیر

13/30الی14

نامه

 منبع

9

مدیریت سبز

8 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

6 و 7 مرداد

13/30الی14

 نامه

 منبع

10

تاثیر حجاب و عفاف بر کاهش فساد در محیطهای اداری

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

از 20 و 21 به 25 و 26 مرداد

12الی12/30

 نامه

منبع

11

آشنایی با فرهنگ سازمانی

6 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

از 3 و 4 به 17 و 18 شهریور

12الی12/30

نامه

 منبع

12

اصول اولیه خودمراقبتی جهت افزایش تاب آوری

12 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

1 و 2 مهرماه

13الی13/30

 نامه

 منبع

13

اصول عوامل انسانی در محیط کار

6 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

15 و 16 مهرماه

13الی13/30

 نامه

 منبع

14

مدیریت ارتباط و انگیزش در کارکنان

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

29 و 30 مهرماه

13الی30/13

نامه

 منبع

15

آشنایی با اصول مکاتبات اداری

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

11 و 12 آبان ماه

13الی13/30

 نامه

 منبع

16

روشهای تاثیرگذاری بر افراد در محیط های اداری و ...

4 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

26 و 27 آبان ماه

11الی11/30

 نامه

 منبع

17

راهکارهای استفاده از فضای مجازی برای بهبود فضای کار و جلوگیری از آسیبها

4 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

22 و 23 دی ماه

13الی13/30

 نامه

 منبع

18

مهارت جرات ورزی در سازمان

3 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

24 و 25 آذرماه

11الی11/30

 نامه

 منبع

19

چگونه در محیط کار از اضطراب و نگرانی خود بکاهیم؟

4 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

8 و 9 دی ماه

13الی13/30

 نامه

 منبع

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/21
تعداد بازدید:
893
آدرس: يزد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
تلفن: 38367634-035
Powered by DorsaPortal