دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آئين نامه شركت در المپياد دانشجويي

 برگزاري المپياد

1-     شرايط شركت كنندگان:

1-1- كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه­اي دانشگاه ­ها/دانشكده­ هاي علوم پزشكي سراسر كشور شاغل به تحصيل و يا دانش‏ آموختگاني كه تا تاريخ برگزاري اولين آزمون از مجموعه آزمون‏ هاي كشوري المپياد در هر دوره كمتر از شش ماه از فارغ‏ التحصيلي آنها گذشته باشد، مي‏توانند بدون در نظر گرفتن معدل كل و سال تحصيل در المپياد شركت كنند.

تبصره 1: مسؤوليت انتخاب و معرفي دانشجويان شركت كننده در هر حيطه بر عهده دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي معرفي كننده مي­باشد و در صورت مغايرت با مقررات المپياد، كميته فني موضوع را بررسي و تصميم گيري مي­ نمايد و حكم اين كميته پس از كسب مدال و رتبه نيز قابل اجرا مي­باشد.

تبصره 2: هر فردي كه رتبه يك را در مرحله انفرادي در هر حيطه بگيرد، نمي­تواند مجددا در همان حيطه شركت نمايد.

تبصره 3: شركت در يك حيطه و كسب رتبه در آن منعي براي شركت در ساير حيطه­ ها در دوره ­هاي بعدي المپياد نيست.

 

2-حيطه ­ها و موضوعات المپياد:

1-2- تعداد و عناوين حيطه ­هاي المپياد بنابر پيشنهاد كميته فني و تاييد شوراي سياستگذاري براي يك دوره سه ساله تعيين مي­شود.

2-2- كميته فني در انتخاب تعداد حيطه­ هاي المپياد معيارهاي زير را مد نظر قرار مي­دهد:

1.     ظرفيت سيستم اجرايي براي برگزاري مطلوب المپياد بر اساس گردش كار

2.     عرف تعداد حيطه­ ها در دوره ­هاي قبلي به منظور پرهيز از ايجاد تغييرات شديد

3.     پيش بيني تعداد شركت كننده براي شركت در هر يك از حيطه ­هاي مورد نظر

4.     فراهم بودن ظرفيت لازم در كشور براي آماده سازي دانشجويان براي شركت در حيطه

3-2- كميته فني در انتخاب حيطه­ هاي المپياد معيارهاي زير را مد نظر قرار مي­دهد:

1.     مرتبط با حوزه علوم پزشكي باشد.

2.     به عنوان موضوع مهم در نظام سلامت يا آموزش كشور كه مغفول مانده و نيازمند توجه باشد.

3.     قابليت حل مساله و استدلال در آنها وجود داشته باشد.

4.     داراي منابع علمي قابل دسترس باشد.

5.     داراي حداقل اعضاي هيأت علمي لازم براي فعاليت به عنوان عضو كميته علمي و انجام ارزيابي­هاي لازم باشد.

6.     از نظر مؤثر بودن و هزينه-اثربخشي، قرار گرفتن موضوع مورد نظر به عنوان حيطه المپياد قابل توجيه باشد.

-4-2 موضوع مورد نظر در هر حيطه المپياد بر اساس پيشنهاد كميته تخصصي و تاييد كميته فني به صورت سالانه تعيين و اعلام مي­شود. در هر حال زمان اعلام موضوعات المپياد دوره بعد بايد حداكثر تا دو ماه بعد از برگزاري مرحله نهايي المپياد هر سال باشد

 

3- مراحل المپياد:

1-3- المپياد در هر دوره شامل دو بخش انفرادي و گروهي مي­باشد.

2-3- جزئيات شيوه برگزاري مراحل انفرادي و گروهي المپياد بر اساس شيوه نامه­اي كه توسط كميته فني تهيه و به تصويب شوراي سياستگذاري مي­رسد تعيين مي­شود.

 

4-انتخاب برگزيدگان و جوايز و تسهيلات المپياد:

1-4- انتخاب برگزيدگان و جوايز و تسهيلات المپياد مترتب بر آن بر اساس شيوه ­نامه­ اي كه توسط كميته فني پيشنهاد و به تصويب شوراي سياستگذاري المپياد مي­ رسد، تعيين مي­ شود.

2-4- استفاده از تسهيلات نخبگان و استعدادهاي درخشان تابع شرايط آيين­ نامه مربوطه مي­باشد.

 

  5- مديريت و مالكيت اطلاعات المپياد:

1-5- دبيرخانه المپياد متولي نگهداري و مديريت اطلاعات مربوط به ادوار المپياد مي­باشد.

2-5- مالكيت حقوق معنوي كليه اطلاعات علمي اين المپياد شامل نمرات آزمون­ ها، اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه ­هايي كه توسط شركت كنندگان تكميل شده است با معاونت آموزشي وزارت خواهد بود.

3-5- هرگونه انتشار اين اطلاعات يا ارائه آنها در قالب سخنراني يا پوستر در همايش ­هاي داخلي و خارجي يا عرضه در جشنواره­هاي مطهري، خوارزمي يا فارابي و يا نظاير آن منوط به كسب مجوز كتبي از معاونت آموزشي وزارت مي­باشد.

4-5- شيوه نامه اين امر توسط دبيرخانه المپياد تهيه و پس از تصويب كميته فني به مرحله اجرا در مي­ آيد.

 

6- مشاركت دانشجويان در برگزاري المپياد

1-6- با عنايت به اهميت مشاركت دانشجويان در روند طراحي و برگزاري المپياد، دبيرخانه دائمي المپياد موظف است برنامه مشخصي براي ارتقاي مشاركت دانشجويي در سطوح مختلف طراحي، اجرا و ارزشيابي المپياد را تهيه و براي تصويب به كميته فني ارايه كند.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
630
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal