دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شوراي پژوهشي

در راستاي ارتقاء سطح پژوهش دانشكده جلسات اين شورا به صورت ماهيانه باحضور اعضا اقدام به بررسي طرحهاي پژوهشي ارسالي از طرف اعضاي هيأت علمي دانشكده مي نمايد.اطلاع رساني اعضا به صورت دعوتنامه كتبي ازسوي سرپرست امور پژوهشي دانشكده صورت مي گيرد.در ضمن حضور حداقل يكي از نمايندگان شورا ي پژوهشي دانشگاه در اين جلسات ضروري است .مصوبات جلسه با توجه به پروتكل اجرايي طرحهاي پژوهشي به منابع ذيربط ارسال مي گرددويك نسخه آن در ليور پژوهشي بايگاني مي گردد.

ليست اعضاي شوراي پژوهشي

 1-دكتر بهناز انجذاب

email: behnazenjezab@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

 2-مهشيد بكايي

email: Mah _bokaie@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

3-دكترحسين توانگر

email: Tavangar 11 @ yahoo.com  

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

4-دكترمصطفي جوادي

email: Javadinurse@gmail.com  

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

5-اعظم خوشبين

email: a_khoshbin2000@yahoo.co.uk

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

6-دكتر مريم دافعي

email: Maryam_dafei@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

7-خديجه دهقاني

email: Khdehghani@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

8-دكتر نير سلماني

email: n.salmani@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

9-دكتر تهمينه فرج خدا

email: farajkhoda_t@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

10-دكتر فرحناز فرنيا

 email:Farnia_Far@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

11-زهره كلاني

email: Kalani-z@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

12-شهناز مجاهد

email: Sh_mojahed@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

13-دكتر خديجه نصيرياني

email:nasiriani@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

14-دكترعلي اكبر واعظي

email:vaeziali@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشكده پرستاري مامايي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
277
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal