دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي

 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه علمی

دکتر بهناز انجذاب

enjezabbehnaz@yahoo.com

دانشیار-عضو هیئت علمی

دکتر مهشید بکایی

Mah_bokaie@yahoo.com

استادیار- عضو هیئت علمی

دکتر زهرا پورموحد

Movahed446@yahoo.com

استادیار- عضو هیئت علمی

دکتر حسین توانگر

Tavangar11@yahoo.com

دانشیار - عضو هیئت علمی

دکتر مصطفی جوادی

javadi@ssu.ac.ir

استادیار- عضو هیئت علمی

دکتر مریم دافعی

Maryam_dafei@yahoo.com

استادیار- عضو هیئت علمی

خدیجه دهقانی

Shadehghani@gmail.com

مربی- عضو هیئت علمی

دکتر تهمینه فرج خدا

Farajkhoda_t@yahoo.com

دانشیار - عضو هیئت علمی

زهره کلانی

Kalani_z@yahoo.com

مربی- عضو هیئت علمی

دکتر خدیجه نصیریانی

nasiriani@gmail.com

دانشیار - عضو هیئت علمی

دکتر علی اکبر واعظی

vaeziali@ssu.ac.ir

دانشیار - عضو هیئت علمی

فرشته حشمتی

f.heshmati@stu.ssu.ac.ir

کارشناس-دبیر شورا

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/25
تعداد بازدید:
331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal