دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي

 

نام و نام خانوادگي

ايميل

مرتبه علمي

دكتر بهناز انجذاب

enjezabbehnaz@yahoo.com

دانشيار-عضو هيئت علمي

دكتر مهشيد بكايي

Mah_bokaie@yahoo.com

استاديار- عضو هيئت علمي

دكتر زهرا پورموحد

Movahed446@yahoo.com

استاديار- عضو هيئت علمي

دكتر حسين توانگر

Tavangar11@yahoo.com

دانشيار - عضو هيئت علمي

دكتر مصطفي جوادي

javadi@ssu.ac.ir

استاديار- عضو هيئت علمي

دكتر مريم دافعي

Maryam_dafei@yahoo.com

استاديار- عضو هيئت علمي

خديجه دهقاني

Shadehghani@gmail.com

مربي- عضو هيئت علمي

دكتر تهمينه فرج خدا

Farajkhoda_t@yahoo.com

دانشيار - عضو هيئت علمي

زهره كلاني

Kalani_z@yahoo.com

مربي- عضو هيئت علمي

دكتر خديجه نصيرياني

nasiriani@gmail.com

دانشيار - عضو هيئت علمي

دكتر علي اكبر واعظي

vaeziali@ssu.ac.ir

دانشيار - عضو هيئت علمي

سيده فائزه دهقان

Bf_dehghan@yahoo.com

كارشناس-دبير شورا

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
157
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal