دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرايند كار اساتيد مشاور

مسئول اساتيد مشاور:

 دعوت از اساتيد مشاور جهت شركت در جلسه معارفه دانشجويان ورودي جديد با همكاري معاونت فرهنگي

اعلام گزارش عملكرد نهايي اساتيد مشاور به معاونت آموزشي در انتهاي هر ترم تحصيلي

نظر سنجي از دانشجويان در خصوص عملكرد اساتيد مشاور

 همكاري درمعرفي و ارجاع دانشجويان طبق گزارش اساتيد مشاور

برگزاري كارگاههاي آموزشي بر اساس نياز

حوزه آموزش:

اخذ فرم توافق نامه امضا شده بااستاد مشاور

اعلام تعدادو اسامي دانشجويان به اساتيد مشاور

ارائه كارنامه تحصيلي دانشجو به اساتيد مشاور

گزارش موارد افت تحصيلي و مشروطي و غيره به مسئول اساتيد مشاور

استاد مشاور:

مراجعه به سايت و گرفتن فايل شرح وظايف وفرمها

تنظيم و ثبت ساعات حضور برنامه هفتگي مشاوره و اعلام آن به دانشجو ،مدير گروه و مسئول اسايتد مشاور

ارائه گزارش عملكرد هر نيم سال تحصيلي بر اساس فرمهاي مربوطه به مسئول اساتيد مشاور

تشكيل پرونده ويژه هر دانشجو و شناسايي دانشجويان آسيب پذير و معرفي آنها جهت ارجاع و پيگيري

شركت درجلسات معارفه و كارگاههاي آموزشي

گزارش موراد اضطراري در اسرع وقت به مسئول اساتيد مشاور 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/14
تعداد بازدید:
178
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal