دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاء هيئت علمي و آموزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

رديف

نام و نام خانوادگي

                      اعضاي هيئت علمي گروه پرستاري

          اعضاي هيئت علمي گروه مامايي

1

آقاي دكتر حسين توانگر

1

خانم دكتر مريم دافعي

2

آقاي دكتر علي اكبر واعظي

2

خانم دكتر تهمينه فرج خدا

3

آقاي دكتر مصطفي جوادي

3

خانم دكتر بهناز انجذاب

4

خانم دكتر خديجه نصيرياني

4

خانم دكتر مهشيد بكايي

5

خانم دكتر فرحناز فرنيا

5

خانم اعظم خوشبين

6

خانم دكتر نير سلماني

6

خانم شهناز مجاهد

7

خانم آزيتا آريايي نژاد

7

خانم عاليه شيخعليشاهي

8

خانم دكتر زهرا پورموحد

8

خانم مريم محمدي

9

خانم زهره كلاني

9

خانم الهام فكوري

10

خانم خديجه دهقاني

 

 

11

آقاي دكتر مصطفي شوكتي

 

 

12

خانم زهرا نامجو

 

 

        كارشناسان پرستاري

كارشناسان مامايي

رديف

نام و نام خانوادگي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

خانم فريبا افشاري

1

خانم مهناز امامي

2

خانم منصوره وحدتي

2

خانم زهره مشكوه

3

آقاي محمد رضا زارع

3

خانم سيده فلور وزيري

4

آقاي عمار صالحي

4

خانم مهين رحيمدل

 

 

5

خانم مژگان دهقاني

 

 

6

خانم طيبه مختاري

 

 

7

خانم فريده خاوري

 

 

8

خانم سعيده نجفي

 

 

9

خانم فاطمه مشيري نيا

 

 

10

خانم ليلا اسدي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
759
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal