دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مدیر و اعضاء گروه

 

مدیر گروه
 
دکتر خدیجه نصیریانی

دکترای پرستاری - دانشیار

شماره تماس مستقیم : 38249702

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 236

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

پست الکترونیک : nasiriani@ssu.ac.ir

 
 
اعضا گروه 
دکتر حسین توانگر

دکترای پرستاری

دانشیار گروه پرستاری

شماره تماس مستقیم : 38249706

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 200

 

دکتر مصطفی جوادی

دکترای پرستاری

استادیار گروه پرستاری

شماره تماس مستقیم : 38249704

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 264

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه


خانم آزیتا آریایی نژاد

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 222

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

دکتر زهرا پور موحد

دکترای تخصصی پژوهشی

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور: در حال تحصیل

 

خانم پوران حیدری

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه (دانشجوی دکترا)

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور: در حال تحصیل

 

خانم خدیجه دهقانی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 202

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

آقای محمد رضا زارع

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

مربی گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 224

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم طاهره سلیمی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 228

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

آقای عمار صالحی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

مربی گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 234

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم عاطفه صادقی

کارشناس پرستاری

کارشناس آموزشی

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا چهارشنبه : دانشکده پرستاری

 

دکتر فرحناز فرنیا

دکترای پرستاری

استادیار گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 300

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم بهاره فلاح

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا پنج شنبه ( بیمارستان شهید رهنمون و دانشکده پرستاری)

 

خانم زهره کلانی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 230

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم زهرا نامجو

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

مربی عضو هیات علمی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 227

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

دکتر علی اکبر واعظی

دکترای پرستاری 

دانشیار گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 233

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم منصوره وحدتی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مربی گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 205

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

آقای حسین نظمیه

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی (دانشجو دکترا)

مربی عضو هیئت علمی

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا پنج شنبه ( بیمارستان شهید صدوقی)

 

خانم فهیمه شجاعی فر

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

مربی گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا چهارشنبه ( دانشکده پرستاری )

 

خانم اعظم سلطانی نژاد

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی (دانشجو دکترا)

عضو هیئت علمی بالینی

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا چهارشنبه ( دانشکده پرستاری )

 

آقای رادمنش

کارشناس پرستاری

مربی گروه پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا چهارشنبه ( دانشکده پرستاری )

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/27
تعداد بازدید:
944
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal