دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نیمرخ و آرایش ترمی

به نام خدا

آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

نیمرخ و آرایش ترمی دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی

 

واحدهای درسی ارائه شده در ترم یک

جمع واحدها 12 واحد

ردیف

نام درس

شماره

درس

گروه

تعداد

واحد

تئوری

عملی

کارآموزی

پیشنیاز

1

آمار و روش تحقیق پیشرفته(جبرانی)

52541001

20

3

2

1

-

جبرانی

2

رایانه و سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی(جبرانی)

52541002

20

1

5/0

5/0

-

جبرانی

3

اپیدمیولوژی در سالمندی

52541012

20

1

1

-

-

-

4

کارآموزی اپیدمیولوژی در سالمندی

52541013

20

1

-

-

1

-

5

بررسی وضعیت سلامت سالمند

52541004

20

1

1

-

-

-

6

سالمندی سالم و فعال

52541005

20

1

1

-

-

اپیدمیولوژی در سالمندی بررسی وضعیت سلامت سالمند (همزمان)

7

کارآموزی بررسی وضعیت سلامت سالمند

52541007

20

1

-

-

1

-

8

کارآموزی سالمندی سالم و فعال

52541008

20

1

-

-

1

اپیدمیولوژی در سالمندی بررسی وضعیت سلامت سالمند (همزمان)

9

زبان انگلیسی

52541006

20

2

2

-

-

جبرانی


نیمرخ و آرایش ترمی دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی

واحدهای درسی ارائه شده در ترم دو

جمع واحدها 5/13 واحد

ردیف

نام درس

شماره

درس

گروه

تعداد

واحد

تئوری

عملی

کارآموزی

پیشنیاز

1

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

52541003

20

2

5/1

5/.

-

-

2

داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

52541009

20

2

1

1

-

-

3

پرستاری سالمندی (1)- بیماری‌ها و اختلالات جسمی و عملکردی

52541010

20

2

2

-

-

اپیدمیولوژی در سالمندی- بررسی وضعیت سلامت سالمند- داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

4

کارآموزی پرستاری سالمندی (1)- بیماری‌ها و اختلالات جسمی و عملکردی

52541011

20

2

-

-

2

اپیدمیولوژی در سالمندی- بررسی وضعیت سلامت سالمند- داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

5

نظریه‌ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

52541014

20

5/1

1.5

-

-

-

6

کار آموزی نظریه‌ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

52541015

20

5/0

-

-

0.5

-

7

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

52541016

20

5/1

1

5/0

-

-

8

مبانی کارآفرینی

52541025

20

2

5/1

5/0

-

جبرانی

توجه: دانشجویان عزیز بعد از انتخاب استاد راهنما از بین اعضاء هیئت علمی گروه، از ابندای ترم دو مجاز به دفاع از عنوان پایان نامه خود هستند.


نیمرخ و آرایش ترمی دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی

واحدهای درسی ارائه شده در ترم سه

جمع واحدها 5/10 واحد

ردیف

نام درس

شماره

درس

گروه

تعداد

واحد

تئوری

عملی

کارآموزی

پیشنیاز

1

پرستاری سالمندی (2) وضعیت روانشناختی بیماری‌ها و اختلالات روانی

52541017

20

1.5

1.5

اپیدمیولوژی در سالمندی- بررسی وضعیت سلامت سالمند- داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

2

کاراموزی پرستاری سالمندی (2) وضعیت روانشناختی بیماری‌ها و اختلالات روانی

52541018

20

1.5

1.5

اپیدمیولوژی در سالمندی- بررسی وضعیت سلامت سالمند- داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

3

ساختارها و سیستم‌های مراقبتی ویژه سالمندان

52541019

20

1.5

1.5

اخلاق پرستاری و روابط حرفه‌ای نظریه‌ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها- مدیریت پرستاری بالینی

4

کارآموزی ساختارها و سیستم‌های مراقبتی ویژه سالمندان

52541020

20

1.5

1.5

اخلاق پرستاری و روابط حرفه‌ای نظریه‌ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها- مدیریت پرستاری بالینی

5

مدیریت پرستاری بالینی

52541021

20

1

1

-

6

کار آموزی مدیریت پرستاری بالینی

52541022

20

5/0

0.5

 

7

پرستاری سالمندی (3) مسائل و مشکلات اجتماعی

52541023

20

5/1

1.5

اپیدمیولوژی در سالمندی- بررسی وضعیت سلامت سالمند- داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

8

کارآموزی پرستاری سالمندی (3) مسائل و مشکلات اجتماعی

52541024

20

5/1

1.5

اپیدمیولوژی در سالمندی- بررسی وضعیت سلامت سالمند- داروشناسی سالمندی و فراورده های مکمل

توجه: چهار واحد پایان نامه کارشناسی ارشد نیز در ترم چهار اخذ و حداکثر تا پایان ترم شش باید خاتمه یابد.

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/29
تعداد بازدید:
135
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal