دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
صورتجلسات نشست ها

صورتجلسه کارگروه توسعه علوم مامایی مورخ 1400/02/19

 

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.12.14        تصویر

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.12.9

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.11.30

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.11.15

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.11.1

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.10.27        تصویر 1      تصویر 2

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.10.17

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.10.11

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.9.8

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.8.24

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.8.2

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.7.18

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.7.17

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.5.28

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 96.5.21

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.12.3

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.11.5

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.10.22

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.9.6

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.8.22

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.6.29

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.6.9

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 95.3.11

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 94.12.8

صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 94.10.5

 صورت جلسه کارگروه توسعه علوم مامایی 94.9.9

نهمین نشست کارگروه                تصویر1                تصویر2     

هشتمین نشست کارگروه (سومین ویدئو کنفرانس)                       تصویر1                تصویر2       

هفتمین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه(دومین ویدئو کنفرانس)                      تصویر1

ششمین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه ( اولین ویدئو کنفرانس )                    تصویر1

پنجمین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه                     تصویر1                تصویر2                   تصویر3  

چهارمین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه       کارگروه شرح وظایف ماما 

سومین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه          تصویر1                  تصویر2
                                                                         جلسه 2          
تصویر1                  تصویر2                  تصویر3  

دومین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه

اولین نشست کارگروه توسعه علوم مامایی دانشگاه             تصویر1                  تصویر2                  تصویر3  
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/25
تعداد بازدید:
457
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal