دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
جلسات

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 97.1.20

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.12.14        تصوير

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.12.9

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.11.30

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.11.15

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.11.1

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.10.27        تصوير 1      تصوير 2

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.10.17

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.10.11

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.9.8

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.8.24

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.8.2

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.7.18

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.7.17

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.5.28

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 96.5.21

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.12.3

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.11.5

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.10.22

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.9.6

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.8.22

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.6.29

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.6.9

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 95.3.11

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 94.12.8

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 94.10.5

صورت جلسه كارگروه توسعه علوم مامايي 94.9.9

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/18
تعداد بازدید:
120
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal