دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگروه هاي زير مجموعه


 یک : کارگروه بررسی شرح وظایف ماما در سیستم بهداشت و درمان مسئول: سرکار خانم دکتر باقری(عضو هیات علمی گروه مامایی کاشان)

اعضاءکارگروه: خانم فاطمه عباس زاده، دکتر زهرا سوکی، دکتر فرزانه صابری،سعیده نصیری، فاطمه واثقی، افسانه همتی، ربانی، اکبرزاده، فروهه روشن قیاس

دو: کارگروه اخلاق در آموزش مامایی
مسئول: سرکار خانم دکتر فرج خدا

اعضاءکارگروه: دکتر مهشید بکایی، دکتر فروغ السادات مرتضوی ، دکتر کتایون وکیلی،دکتر رکسانا جان قربان، دکتر منصوره جمشیدی منش، زهره خلجی نیا، اعظم باخته، ساره مهنی، لیلا اسدی، مریم محمدی

سه: کارگروه بررسی و بازنگری شیوه نامه خدمات مامایی در سیستم بهداشت و درمان

مسئول: سرکار خانم مرجان بیگی(اصفهان)

اعضاءکارگروه : اعظم دادخوا، افسر اسدیان، فریبا شفیعی، نفیسه خیامیم

چهار: کارگروه RM(registered midwife)

مسئول: سرکار خانم خوشبین(یزد)

اعضاء کارگروه: دکتر تهرانیان، دکتر محبوبه والیانی، دکتر زهره قریشی، دکتر فرح بابایی، دکتر خداکرمی، دکتر راضیه لطفی، خانم لیلا اسدی، خانم احمدی

پنج: کارگروه استقرار هیئت علمی بالینی

مسئول کارگروه: سرکار خانم دکتر کهن(اصفهان)

اعضاء کارگروه: دکتر پروین عابدی، دکتر زینب جورابچی، دکتر نوروزی دکتر ناهیدی، دکتر زهره خاکبازان، دکتر فرزانه سلطانی، خانم رنجکش، دکتر محبوبه والیانی

شش: کارگروه برنامه ریزی استراتژیک و برنامه عملیاتی کارگروه توسعه علوم

مامایی

 (مسئول: سرکار خانم دکتر بکایی (یزد)

اعضا کارگروه:دکتر بهناز انجذاب، دکتر تهمینه فرج خدا، اعظم خوشبین، دکتر زهرا بستانی، دکتر صدیقه مقسمی، دکتر زینب علیمرادی، دکتر مریم نکولعل تک، مریم محمدی، عالیه شیخعلیشاهی.

هفت: کارگروه تدوین و بازنگری کوریکولوم های آموزشی مامایی

مسئول: دکتر انجذاب (یزد)

اعضاء کارگروه: دکتر تهمینه فرج خدا، دکتر زیبا تقی زاده، دکتر مرضیه لری پور، دکتر مریک دامغانیان، دکتر شیرین شهبازی،دکتر طیبه ضیایی، فیروزه اسدی، مرضیه رئیسی، مهین خواجه پور،کبری علیدوستی .

هشت: کارگروه اعتبار بخشی آموزش مامایی

مسئول: سرکار خانم صفدری(شهرکرد)

اعضاء کارگروه: دکتر شهناز کهن، دکتر معصومه دلارام، مهشید عبدی شهشهانی، اکرم کرمی، فیروزه مجیدی، دکتر معصومه معزی، فاطمه رنجکش، اعظم باخته

نه: کارگروه تعیین وضعیت نیروی انسانی مامایی موجود کشور

(مسئول: سرکار خانم مجاهد (یزد))

اعضاءکارگروه: دکتر مریم دافعی، دکتر بهناز انجذاب، فرخنده ملک ثابت، صدیقه علیشاهی، عالیه شیخعلیشاهی

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/25
تعداد بازدید:
421
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal