دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف دانشجويان در كارآموزي عرصه

اجراي مراقبت هاي اوليه

پذيرش/ ترخيص مددجو در بخش

جابه جايي مددجو از تخت به صندلي يا برانكارد و برعكس

پوزيشن دادن به بيمار و تغيير پوزيشن

ماساژ نقاط تحت فشار پوست

اجراي تمرينات ROM براي بيمار

نظارت بر اجراي مراقبت هاي اوليه

آماده كردن تخت بيمار

حمام بيمار در تخت

مراقبت از سر آلوده/ دهان و دندان

تغذيه از راه دهان

رسيدگي به نيازهاي دفع بيمار/ انواع انما

مراقبت از جسد

بررسي و پايش مددجو

بررسي سيستم هاي مددجو

اندازه گيري علائم حياتي بيمار و ثبت آن

اندازه گيري زمان پرشدگي مويرگي و ثبت آن

بررسي درد

اندازه گيري و پايش جذب و دفع مايعات

بررسي وضعيت عروق محيطي

بررسي علائم حياتي پوست (رنگ، حرارت، رطوبت، تورگور)

بررسي ادم از نظر وسعت و گوده گذاري

بررسي سطح پاسخدهي (AVPU) و سطح هوشياري (GCS)

بررسي نتايج دارودرماني )پيشرفت يا پسرفت بيمار(

مراقبت هاي جسماني

آماده سازي مددجو براي رفتن به اتاق عمل

آماده سازي مددجو براي اجراي انواع روش هاي درماني/ تشخيصي

پذيرش بيمار از اتاق ريكاوري

مراقبت از مددجو بعد از عمل

مراقبت از مادر و نوزاد

مراقبت از انواع استومي و زخم

مراقبت از بيمار ايزوله و ايزوله معكوس

انواع كمپرس سرد/گرم

بررسي و مراقبت از ناحيه پرينه

اجراي دستورات دارويي

دادن داروي خوراكي (دهاني يا از طريق گاواژ)

تزريق دارو به صورت  IV,IM,SC,ID و سرم درماني

ريختن قطره چشم، گوش و بيني، جايگذاري شياف (واژينال، ركتال)

شستشوي چشم

اجراي پروسيجرهاي پرستاري

انواع اكسيژن درماني

ساكشن دهان و حلق و بيني/ ساكشن تراشه

مراقبت از راه هوايي مصنوعي/ تراكئوستومي و ساكشن آن

جايگذاري ايروي

فيزيوتراپي تنفسي

رگ گيري از وريدهاي محيطي

تنظيم قطرات سرم و ميكروست/ پمپ انفوزيون

ترانسفوزيون خون

سونداژ معده و گاواژ/ لاواژ

انواع پانسمان

مراقبت از انواع درن و چست تيوب   

شستشوي زخم و كشيدن بخيه

انواع بانداژ

انواع سونداژ ادراري

احياي قلبي ريوي

تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي

خون

مدفوع و ادرار (ساده و كشت)

خلط

خون شرياني  

كشت از زخم

آموزش به بيمار

آموزش اوليه به مددجو در زمان پذيرش

آموزش به مددجو حين بستري

آموزش به مددجو و وابستگان او هنگام ترخيص

تهيه پمفلت يا كتابچه آموزشي

گزارش نويسي

گزارش نويسي مبتني بر مراحل فرآيند

گزارش دقيق تغييرات علائم حياتي

گزارش دقيق تغييرات آزمايش هاي تشخيصي

گزارش دقيق نتايج مداخلات دارويي

مراقبت هاي رواني

برقراري ارتباط درماني با مددجو

برقراري ارتباط درماني با وابستگان مددجو

مراقبت از وابستگان بيمار متوفي

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
425
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal