دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي ناظرين باليني

دكتر مصطفي شوكتي

استاديار عضو هيئت علمي

شماره دانشكده : 38241751

داخلي: 221

زمان حضور : شنبه تا پنج شنبه : بيمارستان افشار، بيمارستان شهيد صدوقي و دانشكده پرستاري و مامايي

 

خانم بهاره فلاح

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

مربي عضو هيات علمي باليني

شماره دانشكده : 38241751

زمان حضور : شنبه تا پنج شنبه ( بيمارستان شهيد رهنمون و دانشكده پرستاري و مامايي)

 

آقاي حسين نظميه

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي (دانشجو دكترا)

مربي عضو هيئت علمي باليني

شماره بيمارستان: 38224700

زمان حضور : شنبه تا پنج شنبه ( بيمارستان شهيد صدوقي)

 

آقاي عباس حافظيه

سوپروايزر آموزشي بيمارستان شهيدرهنمون

كارشناس ارشد پرستاري

زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه (بيمارستان شهيدرهنمون)

شماره: 33123006

 

خانم عاطفه صادقي

كارشناس پرستاري

كارشناس گروه و مسئول تحويل لاگ بوك هاي عرصه

شماره دانشكده : 38241751

داخلي: 263

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه (دانشكده پرستاري و مامايي، بيمارستان شهيد صدوقي)

 

آقاي محمد زارع

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

ناظر دانشجويان عرصه

شماره دانشكده : 38241751

داخلي: 263

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه (دانشكده پرستاري و مامايي، بيمارستان شهيد رهنمون)

 

خانم فهيمه شجاعي فر

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

ناظر دانشجويان عرصه

شماره دانشكده : 38241751

داخلي: 263

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه (دانشكده پرستاري و مامايي، بيمارستان شهيد صدوقي و شهيد رهنمون)

 

دكتر اصغر شرافت

دكتراي پرستاري

مترون بيمارستان افشار

زمان حضور: شنبه تا پنج شنبه (بيمارستان افشار)

شماره:17- 35255011

 

خانم فرزانه عسگركافي

كارشناسي ارشد روان پرستاري

زمان حضور: شنبه تا پنج شنبه (بيمارستان افشار)

شماره:17- 35255011

 

خانم باغليشاهي

سوپروايزر باليني بيمارستان افشار

زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه (بيمارستان افشار)

شماره: 17- 35255011

 

خانم رحيقي

سوپروايزر آموزشي بيمارستان افشار

كارشناس ارشد پرستاري

زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه (بيمارستان افشار)

شماره: 31602239

 

آقاي سيدرضايي

مترون بيمارستان روان پزشكي

كارشناس پرستاري

زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه (بيمارستان روان پزشكي)

شماره: 6-32632003

 

خانم راضيه قنبري

سوپروايزر آموزشي بيمارستان روان پزشكي

كارشناس پرستاري

زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه (بيمارستان روان پزشكي)

شماره: 6-32632003

 

خانم بهروئيان

سرپرستار بخش زنان بيمارستان روان پزشكي

كارشناس ارشد پرستاري

زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه (بيمارستان روان پزشكي)

شماره:  6-32632003

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
381
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal