دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرح درس

طرح درس واحد پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان(2)

طرح درس اصول مديريت و كاربردهاي آن در مامايي

طرح درس واحد پرستاري بهداشت مادران ونوزادان (1)

طرح درس اصول خدمات بهداشتي جامعه و آموزش بهداشت

طرح درس اصول مديريت در مامايي

طرح درس بارداري و زايمان I

طرح درس بارداري و زايمان (2)

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (1)

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (2) و مراقبتهاي مربوطه

طرح درس ( 1 واحد ) از درس نشانه شناسي رشته مامايي

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (3)

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (1)

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (2)

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1) و مراقبتهاي مربوطه

طرح درس بيماريهاي زنان

طرح درس 2 واحد درس بهداشت مادرو كودك(2) 

طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه 

طرح درس اصول مديريت در خدمات بهداشتي 

طرح درس واحد بهداشت مادر و كودك و خانواده 

طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان

طرح درس بارداري زايمان IV

طرح درس بارداري و زايمان (2)

طرح درس بارداري و زايمان I

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه 

طرح درس 2 واحد درس بهداشت مادرو كودك(2) 

طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه

طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان

طرح درس اصول مديريت و كاربردهاي آن در مامايي

طرح درس اصول مديريت در خدمات بهداشتي

برنامه زمانبندي درس مديريت دانشجويان پيوسته مامايي ترم 6

طرح درس كارآموزي در عرصه مديريت دانشجويان مامايي ترم 7

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه 

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2

طرح درس 2 واحد درس بهداشت مادرو كودك(2) 

طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2

طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه 

طرح درس بهداشت مادر و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان2

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان(2)

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
893
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal