دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه زمانبندی

 

برنامه ارشد مراقبت ویژه نوزادان نیم سال دوم 00-1399 
طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی
زبان تخصصی
نظریه ها و مفاهیم پیشرفته پرستاری نوزادان
رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
آمار و روش تحقیق پیشرفته 
 
 
 
برنامه کارشناسی پرستاری نیم سال دوم 00-1399
کودک سالم گروه الف
کودک سالم گروه ب
 
 
برنامه نیم سال اول98-99

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 1

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 3

کارشناسی

 

برنامه نیم سال دوم 97-98

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 2

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 4

Initiates file downloadکارشناسی

برنامه نیم سال اول 97-98

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 1

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 3

Initiates file downloadکارشناسی

برنامه نیم سال دوم 96-97

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 2

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 4

Initiates file downloadکارشناسی

برنامه نیم سال اول 96-97

Initiates file downloadبرنامه  هفتگی کارشناسی ارشد ویژه نوزادان نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadواحدهای کارشناسی ارشد ویژه نوزادان نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadترم بندی ارشد ویژه نوزادان

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 1

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ویژه نوزادان ترم 3

Initiates file downloadکارشناسی

برنامه نیم سال دوم 95-96

Initiates file downloadدرس کودکان 1 (کودک سالم)

Initiates file downloadکودکان 1 عملی

Initiates file downloadاصول مراقبت های پرستاری نوزادان (1)

Initiates file downloadبرنامه کارآموزی  اصول مراقبت های پرستاری نوزادان  1

Initiates file downloadفیزیوپاتولوژی نوزادان

Initiates file downloadمدیریت نوزادان

Initiates file downloadنظریه ها و مفاهیم پیشرفته پرستاری نوزادان

Initiates file downloadپیشرفته 2

Initiates file downloadکاراموزی پیشرفته 2

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/27
تعداد بازدید:
49
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal