دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مراكز ميزبان
مراكز ميزبان برنامه توسعه ظرفيت تحقيقات علوم پزشكي مبتني بر آموزش نيروي انساني محقق مي باشد. اين برنامه براي آموزش بهترين ها در علوم پزشكي است و يكي از انقلابي ترين طرح هاي آموزشي در تاريخ علوم پزشكي كشور است. وزارت بهداشت از چالش هاي اين برنامه بخوبي آگاه است و با بررسي برنامه هاي مشابه در ديگر كشورهاي جهان سعي كرده تا كمترين مشكل در اجراي آن ايجاد شود. همكاري معاونت آموزشي و معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، پشتيباني مقام محترم وزير و حمايت هاي معاون علمي و فنآوري رييس جمهور همه ضمانتي بر موفقيت اين طرح است اما مطمئنا مهمترين عوامل در اجراي بهينه اين برنامه همكاري دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با وزارت بهداشت در حمايت از پذيرفته شدگان و اجراي دقيق آين نامه ژزشك پژوهشگر مي باشد. براي آموزش محققين ابزار، دستگاه ها، فضا، كاريكولوم مناسب و مهمتر از همه استاد راهنما با تجربه نيازمند است تا با دلسوزي و علاقه به آموزش و پرورش يك محقق جوان بپردازد. آموزش پزشك پژوهشگر بيش از هر دوره ديگري نياز به زير ساختار و برنامه دارد چرا كه مدت دوره طولاني است و هماهنگي ميان آموزش تحقيقاتي و آموزش باليني نيازمند هماهنگي ميان بخش هاي مختلف دانشگاه است. در اين راستا شورا راهبردي پزشك پژوهشگر مي بايد از وجود امكانات لازم و متخصص مراكز تحقيقاتي ميزبان براي آموزش داوطلبان اطمينان حاصل كند. به همين منظور مراكز تحقيقاتي كه مايل به ميزباني داوطلبان اين دوره هستند مي بايد براي دريافت مجوز آموزش پزشك پژوهشگر فرم زير را تكميل و به دبيرخانه شوراي راهبردي پزشك پژوهشگر ارسال كنند. طبعا مراكز با سابقه و با بازده علمي بالا، اعضاي هيات علمي قوي، سابقه آموزشدانشجويان موفق، و وجود فضا و امكانات آزمايشگاهي مناسب در اولويت خواهند بود. شرايط مركز تحقيقاتي ميزبان بررسي صلاحيت مراكز تحقيقاتي براي جذب دستياران پزشك پژوهشگر توسط دبيرخانه و صدور مجوز توسط"شورا" صورت گرفته و بر اساس موارد زير است : ·داشتن محور فعاليت از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشود ·دارا بودن حداقل يك استاد راهنما از اعضاي هيئت علمي اصلي عضو مركز با شرايط مندرج در ماده 6 . ·داشتن فضاي تحقيقاتي و امكانات آزمايشگاهي مناسب در مركز ·انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشك پژوهشگر در مركز ·انتشار حداقل 50 مقاله معتبر در مجلات ISIمرتبط با فعاليت مركز توسط اعضاي هيات علمي مركز ·وجود ارتباطات و همكاري هاي بين المللي در مركز ·تبصره 1: در صورت لزوم و با تاييد دبيرخانه "شورا" محل آموزش باليني مي تواند متفاوت از محل انجامپروژه تحقيقاتي باشد . ·تبصره 2: ظرفيت جذب دستيار در هر مركز بستگي به توانايي آن مركز و اساتيد راهنماي موجود در آن مركز داشته و با تاييد "شورا" تعيين مي شود.
 
كاربرگ مراكز ميزبان:
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/03
تعداد بازدید:
604

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal