دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دستورالعمل

دستورالعمل ها

شيوه انتخاب

·          رئيس مركز تحقيقاتي ميزبان مي بايد با هماهنگي مدير گروه باليني مربوطه و تاييد معاون آموزشي دانشگاه، طي نامه اي مدارك لازم را براي ارزيابي مركز جهت صدور مجوز جذب دستيار پزشك پژوهشگر به دبيرخانه "شورا" ارسال نمايد.

·          "شورا” بر اساس ماده 4 آيين نامه شرايط مركز را بررسي نموده و در صورت احراز شرايط، نام مركز را در فهرست مراكز مي گنجاند.

·          هر ساله يك بار فراخوان جذب دستياران پزشك پژوهشگر توسط دبيرخانه "شورا" اعلام مي گردد. در اين فراخوان فهرست مراكز تحقيقاتي كه برنامه پزشك پژوهشگر ارائه مي كنند و ظرفيت هر مركز پس از تصويب در "شورا" اعلام مي شود .

·          ظرفيت هر ساله جذب براي برنامه پزشك پژوهشگر توسط "شورا" و براساس نياز كشور و توانايي علمي مركز ميزبان تعيين مي شود، اين ظرفيت هميشه كمتر از ٪2.5 ظرفيت كل دستياران در رشته محل (با گرد رياضي) در آن سال خواهد بود.

·          داوطلب بر اساس علاقه و سوابق پژوهشي خود تقاضاي ورود به برنامه را از طريق تكميل فرم آنلاين در سايت معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت ارسال مي كند.

·          دبيرخانه "شورا" كليه داوطلباني كه بر اساس اين آيين نامه صلاحيت ورود به برنامه پزشك پژوهشگر را دارند به مراكز تحقيقاتي ميزبان معرفي مي كند

·          زمان مصاحبه برنامه پزشك پژوهشگر پس از اعلام نتايج آزمون دستياري، حداكثر تا دو ماه پس از شروع دوره ساير دستياران هر سال خواهد بود.

·          كليه داوطلبان توسط كميته 9 نفره پزشك پژوهشگر هر دانشگاه، كه اعضاي آن عبارتند از استاد راهنما، مدير گروه تخصص باليني دانشگاه ميزبان، معاون آموزشي گروه تخصص باليني دانشگاه ميزبان، رييس مركز تحقيقات ميزبان، معاون پژوهشي مركز تحقيقات ميزبان، رييس دانشگاه ميزبان يا نماينده تام الاختيار او، معاون تحقيقات و فنآوري دانشگاه ميزبان يا نماينده تام الاختيار او، معاون آموزشي دانشگاه ميزبان يا نماينده تام الاختيار او، و دبير "شورا" (بعنوان نماينده وزارت بهداشت) مي باشد، مصاحبه ساختاري (structured interview) شده و برترين ها انتخاب مي گردند .

·          تبصره 1: حضور مدير گروه تخصص باليني، رييس مركز تحقيقات ميزبان، و نماينده وزارت بهداشت در كميته پزشك پژوهشگر و كسب حداقل 5 راي مثبت در مصاحبه ساختاري براي ورود به برنامه پزشك پژوهشگر الزامي است .

·          تبصره 2: فرم ارزيابي و نمره گذاري در مصاحبه ساختاري توسط دبيرخانه "شورا" تهيه و در دسترس دانشگاه ها قرار مي گيرد

·          تبصره 3: هرگونه تخلف در روند جذب و حمايت از دستياران توسط دبيرخانه "شورا" بررسي شده و موسسه متخلف با تاييد "شورا"، از يك تا 5 سال از جذب پزشك پژوهشگر محروم شده و پرونده به مراجع ذيصلاح قانوني ارجاع داده مي شود.

·          تبصره 4: داوطلبين معترض به نتايج هر فراخوان مي توانند ظرف مدت حداكثر يك هفته اعتراض خود را كتبا به دبيرخانه "شورا" اعلام دارند. دبيرخانه "شورا" موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مورد اعتراض را بررسي و كتبا نتيجه را به داوطلب اعلام نمايد. نظر دبيرخانه "شورا" نهايي بوده و براي داوطلب، دانشگاه و مركز تحقيقاتي ميزبان لازم الاجراست .

 

شرايط استاد راهنما

     ·     استاد راهنما فردي است كه وظيفه هدايت و راهنمايي دستيار را تا پايان برنامه برعهده دارد.

     ·     تمام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دستيار طي برنامه پزشك پژوهشگر با هدايت و نظارت استاد راهنما صورت مي گيرد.

     ·     تعيين استاد راهنما از ابتداي برنامه پزشك پژوهشگر ضروري مي باشد و استاد راهنما تا انتهاي برنامه مسئوليت راهنمايي دستيار را بر عهده دارد.

     ·     دستيار مي تواند در صورت لزوم حد اكثر دو استاد راهنما و سه استاد مشاور اختيار كند.

     ·     استفاده از اساتيد راهنما و يا مشاور از ديگر موسسات داخل و يا از خارج كشور بلامانع است.  با اين حال، حداقل يكي از اساتيد راهنما مي بايد از اعضاي هيات علمي اصلي ( تمام وقت يا نيمه وقت ) مركز تحقيقاتي ميزبان با حداقل مرتبه دانشياري در همان مؤسسه باشد .

    ·     استاد راهنما مي بايد داراي حداقل 20 مقاله ( شامل 5 مقاله كه در آنها نفر اول و يا نويسنده مسئول باشد) ايندكس شده در نمايه نامه هاي بين المللي  ISI)يا(Pub Med  باشد، و همچنين داراي  H –index حداقل 10 مطابق با نمايه بين المللي Scopus يا  Google Scholarباشد .

    ·     استاد راهنما بايستي سابقه نگارش پيشنهاديه تحقيقاتي، جذب بودجه، اجراي طرح و نظارت بر رساله فوق ليسانس و يا دكترا بعنوان استاد راهنما داشته باشد.

     ·     كليه وظايف استاد راهنما مطابق با ضوابط مصوب در دوره  PhD by Research مي باشد. در اين راستا استاد راهنما موظف است در تكميل و تدوين زمينه تحقيقاتي موضوع پايان نامه، آمادگي دستيار براي دفاعيه، صحت و نوين بودن يافته ها و اتمام به موقع پايان نامه دستيار را هدايت كند. ضروري است مشكلات احتمالي كه منجر به ابطال دوره دستيار مي گردد، در اسرع وقت به دبيرخانه "شورا" گزارش شود.

تدوين پايان نامه

     ·     دستيار در سال اول برنامه ملزم به انتخاب موضوع پايان نامه، انجام مطالعات مقدماتي، و نگارش  پروپوزال مي باشد. پروپوزال تحقيقاتي مي بايد در شوراي پژوهشي دانشگاه ميزبان تاييد شده و  نسخه اي از آن به دبيرخانه "شورا" ارسال گردد .

     ·     ضوابط مربوط به تدوين پايان نامه پزشك پژوهشگر مطابق با ضوابط مندرج در دوره PhD by Research مي باشد  

     ·     دستياران پزشك پژوهشگر (به جز استفاده كنندگان از تبصره هاي 1 ماده 3 اين آئين نامه) مي توانند پايان نامه خود را هم براي دوره PhD و هم براي دوره تخصص/فوق تخصص/فلوشيپ ثبت نمايند 

     ·     موضوع پايان نامه بايد منطبق با رسالت مركز تحقيقاتي ميزبان، تخصص استاد راهنما، علاقه دستيار و   ترجيحاً در جهت حل مسائل و نيازهاي نظام سلامت بر اساس تشخيص شورا باشد .

     ·     رساله تحقيقاتي حداقل در سال سوم و حداكثر يك سال قبل از اتمام برنامه پزشك پژوهشگر مي بايد جهت دفاع به دانشكده ميزبان ارسال گردد.

     ·      طرح تحقيقاتي مصوب و ثبت موضوع پايان نامه دستيار در مركز ميزبان مي بايد به اطلاع دبيرخانه "شورا" برسد                    

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/03
تعداد بازدید:
620

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal