دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي برنامه

اين برنامه در راستاي مصوبات جلسه هاي 127 و 128 سال 1366 شوراي انقلاب فرهنگي در جهت حمايت از نخبگان تدوين شده است. دوره پزشك پژوهشگر بالاترين فرصت تحصيلي آموزش عالي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده كه به پزشكان و دندانپزشكان برتر تعلق مي گيرد تا علاوه بر آموزش باليني در مقاطع تخصص/فوق تخصص/فلوشيپ، آموزش تحقيقاتي نيز دريافت كرده و مدرك Ph.D را نيز اخذ نمايند. پزشك پژوهشگر به پزشك متخصص باليني اطلاق مي شود كه به طور متوسط حداقل ٪50 از وقت خود را صرف تحقيق نمايد. در اين آيين نامه به منظور رعايت اختصار به تمام دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز آموزشي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كه در زمينه تحصيلات تكميلي فعاليت دارند "مؤسسه"، به داوطلبان شركت در دوره پزشك پژوهشگر "دستيار" و به شوراي راهبردي گسترش ظرفيت تحقيقات علوم پزشكي "شورا" اطلاق مي گردد. هيچگونه محدوديتي در نوع استخدام (پژوهشي، آموزشي، و يا درماني) براي فارغ التحصيلان دوره پزشك پژوهشگر در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وجود ندارند.

 

هدف از ايجاد دوره پزشك پژوهشگر، كمك به رشد حرفه اي پزشكان و دندانپزشكان نخبه كشور و كاستن از روند مهاجرت نخبگان به خارج از كشور است تا ضمن كسب مهارت هاي تخصصي و يا فوق تخصص/فلوشيپ در يك رشته باليني، در يك زمينه خاص تحقيقاتي مربوط به رشته باليني خود نيز آموزش ديده و به كسب مدرك PhDعلاوه بر مدرك تخصص يا فوق تخصص/فلوشيپ نيز نائل آيند. اميد آنستكه دانش آموختگان اين دوره با در دست گرفتن رهبري پژوهش، نوآوري، آموزش و توسعه روش هاي نوين پزشكي در دانشگاه ها و همچنين پل زدن بين علوم پايه و كاربردي گام هاي مهمي در جهت خودكفايي كشور، حل مشكلات سلامت، توسعه پايدار، گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء سطح كيفي دانشگاه ها بردارند. پشتوانه تاسيس اين فرصت آموزشي- تحقيقاتي، تجربيات منتشر شده از دوره هاي مشابه در كشورهاي اروپايي و آمريكا و نياز مبرم دانشگاه هاي كشور براي رسيدن به استاندارد هاي جهاني است. مطالعات متعدد و تجربه كشورهاي پيشرفته حاكي از آن است كه پزشكان متخصصي كه فعاليت تحقيقاتي مي كنند از توانايي و بينش ويژه اي در حل مشكلات سلامت و تبديل علوم پايه به علوم كاربردي برخوردارند. بعلاوه آموزش پزشك پژوهشگر از لحاظ اقتصادي و اجتماعي نيز نقش بسزايي در جامعه دارد. لذا براي اجرايي كردن اهداف فوق هرساله به تعداد معدودي از پزشكان/دندانپزشكان برتر امكان پژوهش و آموزش باليني توأم در موسسات علمي برتر كشور داده مي شود. محور اصلي فعاليت هاي دوره پزشك پژوهشگر، كسب دانش و مهارت هاي باليني و پژوهشي بطور همزمان و هدفمند در يك حيطه خاص از علم پزشكي است .

ظرفيت هر ساله جذب براي دوره پزشك پژوهشگر توسط شورا و براساس نياز كشور و توانايي علمي دانشگاه و يا مركز ميزبان تعيين مي شود، اين ظرفيت هميشه كمتر از ٪2.5 ظرفيت كل دستياران در رشته محل (با گرد رياضي) در آن سال خواهد بود. پذيرش دستياران اين دوره در قالب ظرفيت استعدادهاي درخشان و يا مازاد بر ظرفيت ورودي دوره هاي تخصصي يا فوق تخصصي در دانشگاههاي كشور خواهند بود.

شركت در برنامه پزشك پژوهشگر براي دانشگاه ها كاملا ً‌اختياري است و دانشگاهها الزامي براي شركت در اين طرح ندارند. دوره پزشك پژوهشگر مقطع جديد دانشگاهي نبوده و كاريكولوم آموزشي آن عملا تركيبي از محتواي دوره تخصصي يا فوق تخصص/فلوشيپ باليني به علاوه دوره research by  PhDاست .

كليه قوانين حاكم بر آموزش دوره تخصص و يا فوق تخصص/فلوشيپ هاي باليني و همچنين دوره research  by  PhD در دوره پزشك پژوهشگر نيز اعمال مي شود مگر آنكه در اين آئين نامه بصورت ديگري آمده باشد.

مشمولان طرح نيروي انساني در صورتيكه مفاد ماده 6 از اين آيين نامه را داشته و در دوره پزشك پژوهشگر پذيرفته شوند، در هر مقطعي از طرح كه باشند مي توانند از طرح نيروي انساني ترخيص شده و براي شروع دوره پزشك پژوهشگر ثبت نام نمايند. طول دوره بر اساس دوره آموزشي دستيار و با تاييد دبيرخانه "شورا" تعيين مي گردد. اين دوره حداكثر 8 سال بوده و معمولا شامل دوره تخصص، فوق تخصص/فلوشيپ + 3 سال محاسبه مي گردد.

برنامه آموزش باليني و تحقيقاتي به موازات يكديگر توسط رييس مركز تحقيقات ميزبان، و مدير گروه باليني دانشگاه ميزبان و با كمك دبيرخانه شورا تعيين مي گردد.

طول مدت دوره در شرايط خاص (بيماري، زايمان و وقايع غير قابل پيش بيني)، به تشخيص "شورا" تا 1 سال قابل تمديد مي باشد.

زمان مصاحبه دوره پزشك پژوهشگر پس از اعلام نتايج آزمون دستياري، حداكثر تا دو ماه پس از شروع دوره ساير دستياران هر سال خواهد بود.

دستيار موظف است حداكثر تا پايان شهريور هر سال يك گزارش 1000 كلمه اي از پيشرفت كار خود به دبيرخانه "شورا" ارسال كند. دبيرخانه مي بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه از ارسال گزارش نظر خود را بصورت مثبت (ادامه دوره)، منفي (اخراج از دوره) و يا مشروط (ادامه دوره با شروط ويژه) اعلام دارد. دوبار مشروط شدن دستيار مي تواند با نظر "شورا" به اخراج او از دوره گردد. دستياران دوره پزشك پژوهشگر همچون ديگر دستياران هر ساله در امتحان ارتقاء شركت مي كنند، اما حداقل نمره قبولي آنان بر اساس ميزان آموزش باليني كه تا زمان امتحان دريافت كرده اند، وفق مصوبات شوراي آموزش پزشكي تراز مي گردد (حداكثر هر دو سال يك بار بايد در يك ازمون ارتقا نمره كف قبولي مربوط به سال متناظر را كسب نمايند) .

دستياران دوره پزشك پژوهشگر براي فارغ التحصيلي از دوره ملزم به دريافت مدرك بورد تخصص/فوق تخصص/فلوشيپ مي باشند در غير اينصورت مدرك گواهينامه نيز به ايشان ارائه نخواهد شد.

پيشرفت رضايت بخش دستيار منوط به گذراندن موفقيت آميز مراحل آموزشي و پژوهشي، شامل امتحان ارتقا، كسب مهارت هاي باليني و تحقيقاتي، چاپ مقالات، و گزارش سالانه دستيار و نظر استاد راهنما مي باشد.

دستيار مي تواند مجموعا حد اكثر 25% از دوره خود را به پيشنهاد مركز تحقيقات ميزبان و تاييد "شورا" در خارج از كشور طي نمايد.

دستياراني كه در هنگام پذيرش در دوره پزشك پژوهشگر از موسسات علمي خارج از كشور بورس تحصيلي دريافت كرده باشند و يا در حال تحصيل در اين مراكز باشند مي توانند طرح تحقيقاتي خود را با همكاري موسسه خارجي انجام دهند.

توافق نامه وزارت بهداشت و معاونت علمي و فنآوري رياست جمهور در اجرايي برنامه تربيت پزشك پژوهشگرلينك دريافت فايل

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/03
تعداد بازدید:
617

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal