دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي مطالعه

مطالعه طولي فاكتور هاي خطر متابوليك افراد 20 -74 سال جمعيت شهري يزد و بررسي تاثير تغييرات آنها بر بروز بيماريهاي ايسكميك قلب و عروق

واحد اجرا كننده : مركز تحيقات قلب و عرو ق 1385-1395

مجريان:

دكتر سيده مهديه نماينده دكتر محمد حسين سلطاني- دكتر سيد محمود صدر بافقي

- محتواي برنامه تحقيقاتي شامل:

1- مسئله تحقيق :

بيماري هاي قلبي عروقي به عنوان سردسته علل مرگ در اكثر كشور هاي جهان از جمله ايران مي باشد. آمارها نشان مي دهد بالغ بر 40% علل مرگ و مير در ايران مربوط به بيماريهاي قلبي و فشار خون بالاست.(1)

يافته بدست آمده از مطالعه فرامينگهام نشان داد ه است فاكتورهاي خطر پرفشاري خون، ديابت، چاقي ، مصرف دخانيات و استرس بيماريهاي ايسكميك قلبي را ايجاد ميكند. سيستم هاي تعيين ريسك بروز بيماري طي 10 سال در اين مطالعه پيش بيني ميكنند.

ولي آيا اين سيستم ها در جمعيت ما هم تعيين كننده مناسبي هست؟

مهمترين فاكتورهاي خطر كدامند؟

خطر منتسب هر كدام در بروز بيماري قلبي چقدر است؟

بروز بيماري قلبي در يزد چقدر است؟

اين مطالعه براي اولين بار در استان براي 10 سال بروز بيماري لبي و فاكتورهاي خطر آن را در جمعيت شهري يزد بر روي 2000 نفر 20-74 سال بررسي نمود. اميدواريم بتوانيم سيستم تعيين ريسك بيماريهاي ايسكميك قلب را بومي سازي را ارائه دهيم تا قابل تعميم به جمعيت شهري يزد باشد.

هدف كلي طرح :

  1. تعيين روند تغييرات فاكتور هاي خطر متابوليك افراد 20 -74 سال جمعيت شهري يزد
  2. تعيين ارتباط تغييرات آنها بر بروز بيماريهاي ايسكميك قلب و عروق

نوع و روش مطالعه، جامعه مورد بررسي و خلاصه روش اجرا:

مطالعه از نوع مطالعه كوهورت طوليlongitudinal study مي باشد كه بيش از 2 بار اندازه گيري مواجهه و پيامد را در طول زمان پيگيري داريم.

جامعه مورد بررسي كليه افراد بالاي 20-74 سال جمعيت شهري يزد كه در تاريخ 1383-1384 از طريق نمونه گيري چند مرحله اي وارد فاز 1 مطالعه پروژه قلب سالم شدند.

اين افراد تا 5 سال هر سال جهت ويزيت و انجام آزمايشات دعوت شدند.

مجددا اين افراد بعد از 10 سال از فاز 1 و 5 سال از آخرين ويزيت دعوت شده ومجددا ويزيت ميگردند.

اطلاعات مربوط به روش زندگي شامل عادات غذايي، فعاليت بدني و مصرف سيگار كه در فاز اول بررسي گرديده است مجددا بررسي ميشود.

قد ، وزن ، فشار خون و پروفايل چربي، قند خون ، تست تحمل گلوكزو اسيد اوريك اندازه گيري ميشود.

جهت افراد پرسشنامه آنژين صدري Rose و پرسشنامه لنگش متناوب و تنگي نفس كوششي تكميل ميگردد.

فرد مورد معاينه سمع قلب قرار ميگيرد و از نظر ادم اندام محيطي بررسي ميگردد.

الكتروكارديوگرام جهت افراد انجام ميگردد.

چگونگي استفاده از نتايج :

نتايج به صورت نحوه تغييرات فاكتورهاي متابوليك با افزايش سن و ارتباط اين تغييرات با بيماريهاي قلبي عروقي بررسي ميگردد. نتايج در مقالات در مجلات معتبر منتشر ميشود و مورد استفاده سياستگزاران سلامت در طراحي مداخلات پيشگيرانه قرار ميگيرد.

مجريان اين پرو‍ژه آمادگي خود را براي انجام پرو‍ژه هاي تكميلي ، پايان نامه ها و مقالات پيشنهادي بر اساس متغير هاي پيوست اعلام ميدارند.

خواهشمند است عناوين خود را در فرم پيوست تكميل و به آدرس ايميل زير ارسال فرماييد. ظرف 10 روز كاري نتيجه به شما اعلام و تفاهم نامه تنظيم خواهد شد.

yazdheartcohort@gmail.com

اين اطلاعات منشا خير در ارتقا سلامت و توليد علم كاربردي مي باشد.

فرم پروپوزال مطالعه
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/07
تعداد بازدید:
680

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal