دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضای شورای فناوری

اعضای شورای فناوری

1

دکتر محمد رضا میرجلیلی

2

دکتر مسعود میرزایی

3

دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

4

دکتر محمد حسین مصدق مهرجردی

5

دکتر علیرضا مرادی

6

مهندس عباس باقی

7

دکتر بی بی فاطمه حقیرالسادات

8

دکتر وحید رمضانی

9

دکتر محمد تقی قانعیان

10

مهندس علی اکبر قیومی

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/10
تعداد بازدید:
287

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal