دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فاطمه خاني

فاطمه خاني

كارشناس بهداشت عمومي

 

شرح وظايف:

چك كردن مدارك مربوط به طرحها جهت مطرح شدن در كميته اولويت بندي و بودجه بندي

تنظيم فرم خلاصه طرحها،پرينت و ارجاع به دبير بودجه بندي

صدور گواهي طرح تحقيقاتي به دانشجويان

 پيگيري گزارش پيشرفت وگزارش نهائي طرح ها و پايان نامه هاي تحقيقاتي

چك كردن مدارك مربوط به گزارش نهايي و پيشرفت و پيگيري نواقص

تنظيم نامه گزارش نهايي و گزارش پيشرفت و ارسال به حسابداري

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
852

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal