دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرم ها

فرمها و دستورالعملهای گروه کارشناسان پژوهشی:

آیین نامه تصویب طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی

آیین نامه اعطای گرنت پژوهشی

فرم تأییدیه مشاور آمار/ناظر

فرم پیش پروپوزال جهت رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی

......................................................................................................................

فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی:

دریافت پروپوزال فارسی طرح تحقیقاتی

دریافت پرپوزال فارسی پایان نامه تحقیقاتی

دریافت پروپوزال انگلیسی research project proposal

دستورالعمل تکمیل جدول هزینه پرسنلی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی

......................................................................................................................

گزارش نهایی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی:

گزارش نهایی پایان نامه تحقیقاتی

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

راهنمای نگارش گزارش نهایی طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی

فرم چکیده طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی

 

......................................................................................................................

ناظر طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی:

دستورالعمل و معیار انتخاب ناظر

فرم ناظر

......................................................................................................................

فرم تعهد نامه طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی

فرم تعهد چاپ مقاله

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
1898

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal