دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تاريخچه و اهداف

تاريخچه

با عنايت به اهداف سيستم تحقيقات مرتبط با سلامت ، ارزيابي مراكز تحقيقات علوم پزشكي به منظور ارزيابي شاخص هاي اهداف فوق از سال 1379 به عنوان يكي از سياستها ، در دستور كار معاونت تحقيقات و فناوري قرار گرفت و طي چند سال اخير تلاش شد كه ابزار ارزيابي و شاخصهاي مربوطه با برگزاري جلسات متعدد با صاحب نظران و متخصصين امر استاندارد و بازنگري شود و از نتايج آن در جهت بهبود وضعيت موجود، تخصيص بهينه منابع ، تشويق و حمايت از مراكز حائز رتبه برتر اقدام شود.

 

اهداف:

- هدف كلي:

  بهبود كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهشي مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور

 - اهداف اختصاصي:

  افزايش انتشار مقالات در نشريات معتبر داخلي و خارجي به ميزان 10% ساليانه

  افزايش روند رشد شاخصهاي توليد و انتشارعلم و توانمند سازي مراكز تحقيقات علوم پزشكي به ميزان 20% ساليانه

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
773

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

تاریخ بروزرسانی :1399/12/05 
Powered by DorsaPortal