دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
منابع الكترونيك

ll Resources

Databases

Opens external link in new window 

 

 

 Opens external link in new window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Journals

 

 Opens external link in new window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidence Based Medicine

 

 

 

E.Books, Atlases & CME

 Opens external link in new window

 

 

 

 

 

Medical Images, Protocol, interactive Skills & Procedure

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/28
تعداد بازدید:
1396

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

Powered by DorsaPortal