دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
وبومتريكس

كارشناس مسئول وبومتريكس:خانم حيدري - كارشناس ارشد كتابداري واطلاع رساني     تلفن: 37258410     داخلي:334

--------------------------------------------------------------------

وب سايت هر دانشگاه و مركز تحقيقاتي حاوي اطلاعات مفيدي است كه در مطالعات وبومتريك به منظور بررسي ميزان فعال بودن، اعتبار علمي و قابل مشاهده بودن فعاليت  اي هر دانشگاه استفاده مي گردد.

رتبه بندي وبومتريك شاخصي است براي رتبه بندي وب سايتهاي دانشگاه ها و مراكز علمي ، آموزشي و تحقيقاتي دنيا كه توسط آزمايشگاه سايبرمتريك (CINDOC) واحدي از انجمن ملي تحقيقات اسپانيا تهيه شده است.

نظام رتبه بندي جهاني وبومتريكس، به ارزيابي حضور پژوهشي و آموزشي دانشگاهها در وب از طريق وب سايت هاي دانشگاهي آنان مي پردازد. بر اين اساس 4 شاخص تعداد صفحات وبي دانشگاه، مجموع تعداد فايل هاي PowerPoint، Word و PDF موجود در وب سايت دانشگاه، تعداد مقالات كيفي دانشگاه قرار گرفته در بين 10% مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سايت SCImago و تعداد لينك هاي داده شده با سايت دانشگاه، ارزيابي  و رتبه بندي مي شوند.

وبومتريكس اولين بار در سال 2006 انجام و بر اساس شاخصي مركب از چندين پارامتر به منظور رنكينگ وب سايت دانشگاه ها تهيه شد. وبومتريك دانشگاهها و موسسات آموزشي دنيا را بر اساس اطلاعات مبتني بر وب آنها ساليانه دو بار در ژانويه و ژولاي (دي ماه و تير ماه) تحليل مي كند.

------------------------------------------------------------------------

Ø      مقدمه اي بروبومتريكس Initiates file downloadدريافت

Ø      فرمول محاسبه شاخصهاي وبومتريكس Initiates file downloadدريافت 

------------------------------------------------------------------------ 

  Ø نتايج رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور براساس وبومتريكس در ژانويه 2015 Initiates file downloadدريافت

  Ø نتايج رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور براساس وبومتريكس در جولاي 2014 Initiates file downloadدريافت

  Ø نتايج رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور براساس وبومتريكس در ژانويه 2014 Initiates file downloadدريافت

  Ø نتايج رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور براساس وبومتريكس در سال 2012 Initiates file downloadدريافت

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/28
تعداد بازدید:
396

آدرس: یزد، میدان شهید دکتر باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد،

طبقه دوم، معاونت تحقیقات و فناوری، کد پستی: 8916978477- تلفن: 37263733- 035، فاکس: 37263732- 035،

ایمیل آکادمیک: dvc.research@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

Powered by DorsaPortal